Separatkloakering på Sjællandsgade og Samsøgade i Aalborg

Hvad?

Aalborg Forsyning indleder nu arbejdet med at separatkloakere Sjællandsgade, Samsøgade og Vendsysselgade.

Hvorfor?

I 2024 og 2025 separatkloakerer vi i Sjællandsgade, Samsøgade og Vendsysselgade. I dag føres det rene regnvand fra tagnedløbsrør til samme kloakledning som spildevand fra toiletter, køkken og andre nedløb. Når vi separatkloakerer, sørger vi i stedet for, at regnvand og spildevand løber i hver sin kloakledning, hvilket er til gavn for miljøet.

I henhold til den gældende kommunale spildevandsplan, skal området være separatkloakeret senest den 31. december 2026.

Hvilke gader er berørt?

  • Sjællandsgade
  • Samsøgade
  • Vendsysselgade

Hvornår?

Arbejdet forventes udført fra august 2024 til juni 2025.

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

Envidan A/S
John F. Kennedys Plads 1E, 3. sal, 9000 Aalborg
Benjamin Isak Hansen
Tlf.: 30 90 54 53
E-mail: bih@envidan.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Afventer

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen