Omlægning af afskærende ledning på Rørdalsvej i Aalborg

Hvad?

Aalborg Kloak A/S omlægger en del af den afskærende ledning beliggende på Port of Aalborgs areal og vejareal på Rørdalsvej. Til opsamling af spildevandsstik fra Port of Aalborgs arealer etableres en pumpestation.

Hvorfor?

Omlægningen skyldes, at der på Port of Aalborgs areal opføres store transformatorstationer til vindmølleindustrien. Transformatorstationerne er så tunge, at transport over den eksisterende kloakledning kan medføre ledningsbrud. For at opretholde forsyningssikkerheden omlægges kloakledning til et andet og sikkert ledningstracé i Rørdalsvej.

Hvilke gader er berørt?

  • Rørdalsvej på strækningen fra Trandholmvej til Nørredybet
  • Rørdalsvej nord for rundkørslen ved Trandholmvej

Hvornår?

Vi forventer at udføre arbejdet i perioden 22. april 2024 – 30. november 2024.

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre en lukning af Rørdalsvej i dele af perioden. Der vil blive etableret omkørsel henholdsvis via Rørdal eller Nørre Tranders.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

Envidan A/S
Nikolaj Reilev
John F. Kennedys Plads 1E, 3. sal, 9000 Aalborg
Tlf. 2788 3800
Mail: nik@envidan.dk

Vils Entreprenørforretning A/S
Johnny Dalsgaard Nielsen
Nørrealle 21, 7980 Vils
4121 0388
Mail: jdn@vils.dk

 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Vils Entreprenørforretning A/S
Karsten Andersen
4121 0341
Mail: kan@vils.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen