Renovering af vandledning på Merkurvej mfl. i Aalborg

Hvad?

Aalborg Vand A/S udskifter vandledningerne for en række beboere omkring Merkurvej m.fl.

Hvorfor?

Vandledninger i de pågældende gader er udtjente og skal derfor udskiftes. Der har været mange brud på vandledningerne i området, hvorfor Aalborg Vand A/S prioriterer at udskifte hovedledninger samt stikledninger til og med stophaner i fortovet.

Hvilke gader er berørt?

  • Merkurvej
  • Saturnvej
  • Venusvej
  • Marsvej
  • Planetvej (kun den østlige del)

Hvornår?

Vi forventer at udføre arbejdet i perioden maj til september 2024.

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

Envidan A/S
Jakob Overgaard Larsen
John F. Kennedys Plads 1E, 3. sal, 9000 Aalborg
Tlf. 232 46 60 12
Mail: jov@envidan.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Gunnar Nielsen A/S
Michel Bønnelykke
Tlf. 40 52 27 23

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen