Separatkloakering på Christiansgade i Aalborg

Hvad?

Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Christiansgade fra krydset ved Christiansgade/Rantzausgade og frem til Danmarksgade.

Hvorfor?

Separatkloakeringen af Christiansgade foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt?

  • Kloakarbejdet udføres i Christiansgade med krydsning af Boulevarden.
Kortet viser separatkloakering af Christiansgade i Aalborg

Hvornår?

Arbejdet forventes udført fra maj 2024 til maj 2025.

Adgangsforhold?

Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.

Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

NIRAS A/S
Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Aske Andersen
Telefon: 9630 6531
Mail: koa@niras.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Mortensen & Nymark
Adresse: Lodsholmvej 41, 9270 Klarup
Formand: Brian Jensen
Telefon: 5171 9577
Mail: bj@mortensen-nymark.dk

Entrepriseleder: Morten Munkholt
Telefon: 5455 3930
Mail: mm@mortensen-nymark.dk

Vagttelefon: 5455 3930

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen