Hvorfor er der ingen varmt vand i haner og bruser?

Tjek om dit varmesystem virker, kan der komme, eller er der allerede varme på radiatorer og gulvvarmesystemer, skyldes det manglende varme vand højst sandsynligt en fejl på dit eget varmtvandssystem.

Hvis heller ikke varmesystemet virker, så spørg først din nabo, for er naboens ejendom ikke berørt, skyldes den manglende varme- og varmtvand højst sandsynligt en fejl på dit eget fjernvarmeanlæg.

Vi har ansvaret for din stikledning, hovedventiler og fjernvarmemåler. Resten af dit varmeanlæg skal du selv sørge for at vedligeholde. Bor du i en lejet bolig, skal du som hovedregel kontakte udlejer.

Hvordan undersøger jeg mit anlæg for fejl?

 1. Aflæs indgangstemperaturen på måleren. Se vejledninger til varmemålere 
  (Inden du aflæser indgangstemperaturen skal du sikre dig, at der er flow i anlægget, ved at åbne for en radiator eller lade det varme vand løbe).
 2. Er temperaturen under 550 C, så tjek vores driftsinformation for afbrydelser i dit område. Er der ingen afbrydelser, så kontakt os. 
 3. Er temperaturen over 550 C, så gå videre til næste punkt.
 4. Udluft dit anlæg gennem rørsystemets udluftningsskruer, som bl.a. findes på radiatorerne. Tilkald evt. en VVS-installatør for hjælp.
  Tjek derefter indgangstemperaturen igen. Gå evt. videre til næste punkt.
 5. Problemet kan også være, at dit snavsefilter er fyldt med snavs, som dermed lukker for vandgennemstrømningen.
  Luk en ventil på hver side af snavsefilteret, skru filterindsatsen ud og rens det.
  Tilkald evt. en VVS-installatør for hjælp.
  Tjek derefter indgangstemperaturen igen.
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen