Hvordan påvirker vejret mit varmeforbrug?

Fjernvarmeforbruget er afhængigt af vejret - et mildt år betyder et mindre varmebehov og omvendt. Det skiftende vejr betyder, at det kan være svært at sammenligne varmeforbruget fra år til år og dermed se effekten af ændrede vaner, bedre isolering osv. Ved hjælp af graddage-systemet kan du sammenligne dit varmeforbrug fra år til år.

Graddage-systemet

For at gøre varmebehovet sammenligneligt fra år til år, kan der korrigeres for temperaturforskellen. Det gøres ved hjælp af det såkaldte "graddage-system".

En graddag beregnes som forskellen mellem en indetemperatur på 17°C og gennemsnittet af udetemperaturen pr. dag for en given periode. Det betyder, at hvis vi eksempelvis har -5°C ude i gennemsnit over et døgn, giver det 22 graddage for det pågældende døgn. Graddagene kan efterfølgende sammentælles og bruges som et mål for hvordan vejret har været i f.eks. en given måned eller år.

Varmeforsyningen har valgt at tillægge 2,57 graddage pr. kalenderdag, for at få dækning for varmtvandsfor-bruget, svarende til 25 % af et normalårs samlede forbrug pr. dag. Varmeforsyningen definerer et normalår som de sidste 10 års gennemsnit. I skudår tillægges 14,7 graddage til februars forbrug, som følge af forbruget  d. 29 i måneden.

Ønsker man som fjernvarmekunde at beregne sit graddagekorrigerede forbrug og dermed "rense for udsving i vejret", skal månedens (eller årets) forbrug divideres med det pågældende aktuelle antal graddage.

I nedenstående tabel fremgår graddagene for et normalår, de seneste 2 år og det aktuelle år, hvor sidstnævnte er opgjort på månedsbasis.

  Normal  2018 2019 2020 2021 Varmeforbrugets normalfordeling i %
Januar 566 508 540 433 565 15,1
Februar 514 554 410 420 524 13,7
Marts 483 584 422 441 456 12,9
April  332 299 310 320 379 8,9
Maj 208 128 253 250 249 5,6
Juni 128 83 86 98 81 3,4
Juli 90 79 97 115 75 2,4
August 94 91 86 89 96 2,5
September  150 141 162 140 133 4,0
Oktober  228 267 290 258   7,7
November  388 389 380 342   10,4
December 504 463 447 457   13,4
I alt  3746 3586 3483 3363   100

Tabellen vil blive opdateret hver måned og er baseret på oplysninger fra Dansk Fjernvarme.

Eksempel 

Vi ønsker at sammenligne forbruget i februar år 1 med forbruget i februar år 2.

I februar år 1 har ejendommen et varmeforbrug på 69 m3 samtidig med et graddagetal på 554, hvilket giver et graddagekorrigeret forbrug på 0,12 m3 /graddag (69 divideret med 554).

I februar år 2 er der i alt 410 graddage. Det betyder, at ejendommen vil skulle bruge ca. 49 m3 (410 x 0,12) eller 20 m3 mindre end sidste februar på grund af det varmere vejr.

På tilsvarende vis kan man beregne standardforbruget ud fra et helt års forbrug og så dividere med det pågældende års graddage.

Hvis du som kunde vil se på din ejendoms forbrug i et normalår, skal du gange det beregnede standard graddageforbrug med normalgraddageåret, som pr. 01.01.2020 er på 3.745 graddage.

Hvis du er i tvivl om dine beregninger eller vil høre nærmere om mulighederne for at reducere dit fjernvarmeforbrug, er du velkommen til at kontakte os. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen