Hvordan påvirker vejret mit fjernvarmeforbrug?

Fjernvarmeforbruget er afhængigt af vejret - et mildt år betyder et mindre varmebehov og omvendt. Det skiftende vejr betyder, at det kan være svært at sammenligne fjernvarmeforbruget fra år til år og dermed se effekten af forskellige optimeringer som fx bedre isolering, nye vinduer eller ændret brugeradfærd. Ved hjælp af graddage kan du sammenligne dit fjernvarmeforbrug fra år til år.

Graddage

For at gøre fjernvarmebehovet sammenligneligt fra år til år, kan der korrigeres for temperaturforskellen. Det gøres ved hjælp af graddage.

En graddag beregnes som forskellen mellem en indetemperatur på 17°C og gennemsnittet af udetemperaturen pr. dag for en given periode. Det betyder, at hvis vi eksempelvis har -5°C ude i gennemsnit over et døgn, giver det 22 graddage for det pågældende døgn. Graddagene kan efterfølgende sammentælles og bruges som et mål for hvordan vejret har været i f.eks. en given måned eller år.

Aalborg Forsyning har valgt at tillægge 2,41 graddage pr. kalenderdag, for at få dækning for varmtvandsfor-bruget, svarende til 25 % af et normalårs samlede forbrug pr. dag. Aalborg Forsyning definerer et normalår som et gennemsnit af de sidste 10 år. 

Ønsker man som fjernvarmekunde at beregne sit graddagekorrigerede fjernvarmeforbrug og dermed "rense for udsving i vejret", skal månedens (eller årets) fjernvarmeforbrug divideres med det pågældende aktuelle antal graddage.

I nedenstående tabel fremgår graddagene med tillæg til varmt brugsvand for et normalår, de seneste to år og det aktuelle år, hvor sidstnævnte bliver opdateret hver måned.

  Normal  2021 2022 2023 2024 Varmeforbrugets normalfordeling i %
Januar 528 565 488 495 611 15,0
Februar 468 524 427 437 456 13,3
Marts 468 456 458 521 454 13,3
April  336 379 355 363 366 9,6
Maj 208 249 204 249 148 5,9
Juni 102 81 112 110 168 2,9
Juli 88 75 86 140   2,5
August 87 96 79 125   2,5
September  143 133 158 117   4,1
Oktober  257 259 214 323   7,3
November  369 364 336 469   10,5
December 464 515 536 534   13,2
I alt  3518 3696 3453 3883   100

Tabellen var tidligere baseret på oplysninger fra Dansk Fjernvarme, men fra 2023 baseres tabellen på DMI's graddage fra Aalborg Lufthavn.

Eksempel 

Fjernvarme forbrug i februar 2021 sammenlignes med fjernvarmeforbrug i februar 2022.

I februar 2021 har ejendommen et fjernvarmeforbrug på 2.800 kWh, samtidig med et graddagetal på 524, hvilket giver et graddagekorrigeret energiforbrug på 5,34 kWh pr. graddag (2.800 divideret med 524).

I februar 2022 er der i alt 427 graddage. Det betyder, at ejendommen vil skulle bruge ca. 2.280 kWh (420 x 5,34) eller 520 kWh mindre end sidste februar på grund af det varmere vejr.

På tilsvarende vis kan man beregne standardforbruget ud fra et helt års fjernvarmeforbrug og så dividere med det pågældende års graddage.

Hvis du vil sammenligne ejendommens forskellige årlige fjernvarmeforbrug følges nedenstående beregning - som er lavet for en gennemsnitlig husstand på 130 m2 med et årligt fjernvarmeforbrug på 18.300 kWh. 

Årligt graddage korrigerede fjernvarmeforbrug for år 2022 er 5,30 kWh pr. graddag (18.300 divideret med 3.453).

Årligt graddage korrigeret fjernvarmeforbrug ganges med normalåret (5,30 x 3.518) og fjernvarmeforbrug graddage korrigeret til normalår 18.645 kWh, kan sammenlignes med tidligere årlige graddage korrigere forbrug.

Hvis du er i tvivl om dine beregninger eller vil høre nærmere om mulighederne for at reducere dit fjernvarmeforbrug, er du velkommen til at kontakte Aalborg Forsyning. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen