Hvordan sender min vandmåler data?

Din vandmåler er fjernaflæst og sender dine forbrugsdata til os via radiokommunikation.

Hvad er radiokommunikation?

Radiokommunikation er en trådløs kommunikationsmetode, som benytter elektromagnetiske bølger (radiobølger). Denne metode dækker frekvensområdet fra omkring 3 kHz til 300 GHz. Vandmåleren er fra Kamstrup, og kommunikerer på en frekvens i området 868-870 MHz.

Visualisering af, hvor mange MHz diverse trådløse apparater udsender.

Måleren er blot endnu et elektrisk apparat

Der er mange elektriske apparater, der kommunikerer trådløst via radiobølger og udsender elektromagnetisk stråling. De fleste hjem har indtil flere af den slags apparater i forvejen, og mange af dem er i brug hver dag, f.eks.:

 • PC og trådløst internet
 • Mobiltelefoner og tablets
 • Fjernbetjeninger til biler, babyalarmer, trådløse dørklokker, telefoner og sensorer til alarmer og klimastyring.

Elektromagnetisk udstråling findes mange steder

Udstråling fra måleren er elektromagnetisk energi, der udbredes fra ethvert aktivt elforbrugende apparat. Det er effektivt at dæmpe niveauet af elektromagnetisk energi ved at øge afstanden til måleren.

Måleren overholder alle krav til udstråling

Den fjernaflæste måler er CE-mærket og opfylder alle europæiske og nationale krav til elektromagnetisk udstråling. Uvildige undersøgelser viser desuden, at udstrålingen fra den fjernaflæste måler ligger under de gældende grænseværdier, som den uafhængige organisation ICNIRP* har fastsat.

* ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Den elektromagnetiske stråling, som måleren sender med

Når måleren sender data, er sendeeffekten på maks. 25 mW.

Radiobølgers varmepåvirkning målt i W/m2 over 30 min

For apparater, der fungerer ved hjælp af radiokommunikation, er der krav til, hvor meget den elektromagnetiske stråling må påvirke omgivelser og mennesker. Et eksempel er MPE (Maximum Permissible Exposure), som angiver, hvor meget varme et apparat må afsætte på en plade i 20 centimeters afstand. MPE-grænseværdien for måleren er 4,3 W/m2. For en Kamstrup vandmåler er værdien 0,0001 W/m2. Radiobølgers varmepåvirkning aftager, jo længere afstanden er fra apparatet.

Graf viser radiobølgers varmepåvirkning

Afstand

Hvis du konstant opholder dig to meter fra den fjernaflæste vandmåler i en måned, svarer den elektromagnetiske stråling ned til 50 mikrosekunders samtale i en mobiltelefon.

Ordforklaring 

 • MHz
  MHz er en forkortelse for megahertz. 1 MHz = 1.000.000 svingninger i sekundet.
 • mW
  mW er en forkortelse for milliwatt. 1 mW er 1/1000 af 1 Watt.
 • MPE
  MPE er en forkortelse for Maximum Permissible Exposure og fastsat af den uafhængige organisation ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Kilden til oplysningerne på denne side er Kamstrup. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen