• Indtast kortnummer
  • Indtast aflæsninger
  • Bekræft indtastning
  • Færdig

Aflæs måler

Når du har modtaget et aflæsningskort, kan du sende dine måleraflæsninger til os ved at udfylde formularen.

Kortnummeret finder du på selvaflæsningskortet.Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen