Vejledning ved rørskader

Hvis en kunde har en rørskade og tilkalder dig som VVS-installatør til at reparere den defekte installation, så er det vigtigt at samle følgende information:

  • Hvordan er bruddet opstået?
  • Hvor lang tid er der gået efter ejeren har konstateret bruddet, inden VVS-installatøren er tilkaldt?
  • Er der foretaget foranstaltninger for at stoppe bruddet?
  • Er vandet fra bruddet løbet ud i jorden, eller er det løbet til et afløb?

Det vil i nogle tilfælde være muligt for kunden at få refusion i forbindelse med en rørskade. Det er derfor vigtigt, at DU orienterer os.

Regler for arbejde med vandinstallationer

Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 68 af 1. februar 2001, om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 70 af 1. februar 2001, om undtagelse af krav om autorisation så vidt
angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

Arbejder med nyanlæg samt ændring af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarme, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til os.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen