Overtagelse af fjernvarmerør

Hvis I som boligforening ejer fjernvarmenettet på jeres egen matrikel efter vores hovedmåler, kan vi tilbyde jer at overtage og udskifte fjernvarmerør frem til nye hovedmålere i enten boligblokken eller i den enkelte lejlighed/rækkehus. Vi udskifter utætte og dårligt isolerede fjernvarmerør, ved ligeholder, og I slipper for at betale for forbrug, I aldrig har haft glæde af.

Hvad får I med vores overtagelse af fjernvarmerørene?

 • Vi udskifter fjernvarmerørene

  Vi udskifter utætte og dårligt isolerede fjernvarmerør med nye højisolerede rør. Erfaringen viser, at de eksisterende rør ofte er utætte og dårligt isolerede. 
 • Vi servicer og vedligeholder fjernvarmerørene

  Vi overtager ansvaret for fjernvarmerørene frem til og med hovedventilerne, og vi overvåger løbende rørene og udbedrer eventuelle fremtidige skader. 

Vores erfaring er, at mange boligselskaber har utætte og dårligt isolerede fjernvarmerør liggende i jorden. Det betyder, at der ud over et betydeligt vandtab også er et langt større varmetab i rørene. Det medfører en markant stigning i fjernvarmeforbruget. Dette merforbrug er der kun boligselskabet og/eller beboerne til at betale.

Torben Vinther, Leder af Ledningsafsnittet i Aalborg Forsyning

Hvad er processen

 1. Ring til os og hør nærmere om tilslutning af fjernvarme.
 2. Vi aftaler tid for, hvornår vi kan termografere jeres fjernvarmeledninger. Samtidig aftaler vi besøget hos jer, hvor vi sammen finder ud af placering af
  fremtidige fjernvarmeledninger og målere.
 3. Vi udarbejder et tilbud, og I underskriver aftalen og sender retur.
 4. Vi aftaler sammen med dig eller din byggeleder, hvornår arbejdet skal udføres.
 5. Vi udfører arbejdet og tilslutter fjernvarmen til hovedventilen.
 6. Din WS-installatør laver resten af installationen inde i ejendommen og kontakter
  os for montering af målere.

Hvad er prisen?

Hvad overtagelsen af fjernvarmerør vil koste jer afhænger af flere forhold. Det kan f.eks. være byggeriets beliggenhed på grunden og fjernvarmerørenes tilstand. Derfor termograferer vi fjernvarmerørene og giver jer et tilbud på udskiftning og overtagelse. 

Spar udgifterne til afregning m.m. 

Hvis boligforeningens etageboliger skal renoveres, er der mulighed for at installere en hovedmåler i hver bolig og dermed opnå Direkte Kundeforhold mellem Aalborg Forsyning og beboerne. Med Direkte Kundeforhold sparer i posterne til drift og vedligehold af målere, forbrugsregnskab, afregning, inddrivelse og sent opdagede lækager. 

Læs mere om Direkte Kundeforhold 

Relaterede emner

Direkte kundeforhold

Direkte Kundeforhold

Står I overfor at skulle bygge nye lejeboliger? Eller skal I renovere? Vælg vores tilbud om Direkte Kundeforhold.

Tilslut fjernvarme til nybyggeri

Tilslut fjernvarme til nybyggeri

Vi giver her et overblik over, hvad du skal gøre, hvad vi sørger for - og hvad det koster for dig, når din bolig skal tilsluttes fjernvarmen. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen