Bortskaffelse af affald fra Covid-19-testcentre

Der er i Aalborg Kommune etableret både offentlige og private testcentre for Covid-19. I testcentrene produceres en del affald (herunder podepinde og testkits), som skal bortskaffes forsvarligt.

Jf. Arbejdstilsynets information til teststederne om COVID-19 kan podepinde, testkits inkl. overskydende væske ud fra en sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut håndteres som restaffald, såfremt det er forsvarligt emballeret.


En forsvarlig håndtering, så affaldet kan bortskaffes som restaffald i Aalborg Kommune, kan fx være:

  • Podepinde, testkit og andet testudstyr kommes tilbage i originalemballagen, inden de smides i skraldeposen.
  • Skraldeposerne fyldes kun halvt og presses aldrig sammen.
  • Poserne lukkes forsvarligt (evt. med yderpose) inden de kommes i en containeren til restaffald.
  • Handsker, overtrækskitler, masker og engangs-øjenbeskyttelse kan også bortskaffes som restaffald.

 

Er der spørgsmål til dette, kan de rettes til Aalborg Forsyning: renovation@aalborgforsyning.dk

Nedgravede containere i Aalborg og Nørresundby

Frem til 2023 etablerer vi 300 affaldsøer med sammenlagt 1.000 nedgravede containere i Aalborg midtby og Nørresundby midtby.

Billede af nedgravede containere
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen