Erhverv: Ny ordning for asbestaffald i 2024

Nye regler for aflevering af asbestaffald – fra den 1. juni 2024

Fra den 1. juni 2024 træder en ny ordning i kraft for aflevering af asbestaffald i Aalborg Kommune. Den nye ordning gælder for alt asbestaffald, inkl. alle typer eternitplader, da der ikke umiddelbart kan skelnes mellem asbestholdige og ikke asbestholdige eternitplader.

Du kan fra denne dato bestille afhentning af emballeret asbestaffald hjemme hos dig eller ved din virksomhed. Desuden vil det være muligt at aflevere små mængder emballeret asbestaffald på genbrugspladserne i Storvorde og Nørresundby.

Den nye ordning træder i kraft for at passe på dig og vores medarbejdere.

OBS. Fra d. 1. juni 2024 vil det ikke være muligt at aflevere asbestaffald på de følgende pladser; Over Kæret, Nibe, Gandrup og Hou.

Hvad er asbest?

Asbest er et naturligt forekommende materiale og findes i flere forskellige byggematerialer. Da asbest ikke kan brænde, og tåler temperaturer op til 900 grader, har det været brugt i vid udstrækning frem til 1990’erne.

Støvet fra asbestholdige materialer indeholder fibre i form af små nåle, og det er dem, der er skyld i, at det ikke længere er lovligt at anvende asbest, da støvet kan give kroniske lungesygdomme som asbestose, lungekræft og lungehindekræft. Asbestfibrene er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje.

Affald som indeholder asbest kan f.eks. være: bløde lofts- og vægplader, filtre og filterposer, isoleringsmateriale, fliseklæb, eternittagplader og skifereternittagplader. Læs mere her: Asbest-huset.dk

Sådan afleverer du asbestaffald på genbrugspladserne i Storvorde og Nørresundby

Når du afleverer asbestaffald på genbrugspladserne, skal du være opmærksom på følgende:

 • Asbestaffald kan fra den 1. juni 2024 kun afleveres på genbrugspladserne i Nørresundby (Sundsholmen) og Storvorde.
 • Asbestaffaldet skal være forsvarligt emballeret, når det afleveres på genbrugspladsen, f.eks. i presenning eller kraftig plast.
 • Der kan maks. afleveres 100 kg. asbestaffald på genbrugspladsen pr. besøg. Har du mere end 100 kg. asbestaffald, henviser vi til vores bestillerordning for asbestaffald (se ovenfor).
 • Støvende asbestaffald (f.eks. knækkede eternitplader, isolering, fliseklæb) skal være dobbeltemballeret, da det kan give sundhedsgener hos vores besøgende og medarbejdere.
 • Det emballerede asbestaffald skal afleveres forsvarligt for at minimere spredningen af asbestfibre mest muligt.
 • Reglerne gælder både eternitplader med og uden asbest, da der ikke umiddelbart kan skelnes mellem asbestholdige og ikke asbestholdige eternitplader.
 • Du skal selv kunne håndtere dit asbestaffald på genbrugspladsen.
 • Se nedenfor for eksempel på emballering.

BEMÆRK: Alt asbestaffald skal afleveres emballeret efter ovenstående beskrivelse, ellers bliver asbestaffaldet afvist på genbrugspladsen.

Gebyr og takster for virksomheder

Virksomheder, som ønsker at aflevere asbestaffald på genbrugspladserne, skal fortsat betale gebyr for at køre ind på pladserne.

Virksomheder, som ønsker at benytte bestillerordningen for asbestaffald, skal betale for:

 • Pris for bigbags: 100 kr. inkl. moms
 • Transport under specialkørsel/specialydelser for at få hentet asbestaffald: 650 kr. pr. time ekskl.  moms
 • Indvejningspris ved Nordværk I/S: 1188 kr. pr. ton ekskl. moms.

Relaterede emner

Har du Farligt affald?

Vi tilbyder virksomheder, der producerer farligt affald, at få det afhentet på adressen, hvis ikke I vil køre på genbrugspladsen. 

Tilmeld afhentning af restaffald

Enhver virksomhed eller kommunal institution, der producerer restaffald, er forpligtet til at være tilsluttet ordningen for indsamling af restaffald.

Se åbningstiderne for vores genbrugspladser

Find din nærmeste genbrugsplads og se vores åbningstider.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen