Vejledning for montering af vandmåler 

Du skal sørge for færdigmelding af byggeriet, således at der kan monteres vandmåler, inden byggeriet tages i brug. Der må kun anbringes én vandmåler på hver ejendom, medmindre anden aftale er indgået med os.

Sådan anbringes vandmåleren

  • Måleren anbringes i bygningen umiddelbart efter jordledningens indføring.
  • Måleren skal være beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.
  • Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.
  • Der monteres altid en kontrolerbar kontraventil efter vandmåleren, når måleren er større end QN 2,5.
  • Der etableres en ventil på hver side af måleren.
Tegning af hvordan vandmåleren placeres
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen