Vandinstallationer i jord 

Der er flere forhold, du skal være opmærksom på ved etablering af jordledning 

Du skal være opmærksom på: 

  • at ved ombygning/udstykning af en ejendom, kan vi forlange at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.
  • at ved etablering af jordledning, hvor der er risiko for forurening fra omgivelserne over eller under jordoverfladen, er det påkrævet, at jordledningen sikres mod indtrængning. Du kan kontakte os for yderligere vejledning.

Regler ved afregningsmåler 

  • Afregningsmålere stilles til rådighed af os og forbliver vores ejendom.
  • Afregningsmålere kan når som helst og for egen regning udskiftes af os.
  • Afregningsmålerens størrelse og type bestemmes af os ud fra de oplysninger, som ejeren/VVS-installatøren har givet om vandinstallationer, samt vandforbruget til erhvervsvirksomheder mv.
  • Vi tillader ikke anvendelse af stigerørsmåler.

Følgende kan rekvireres hos os

  • Oplysninger/skitse
  • Assistance til at finde stophanen
  • Afregningsmålere med puls. Normalt vil der leveres en vandmåler med puls 1:10 liter. For pris kontakt os.
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen