Generelt om vandinstallationer

Er du VVS-installatør eller rådgivende ingeniør, der arbejder med vandinstallationer til alt byggeri inden for vores område, skal du overholde vores regler. 

Du skal sikre dig, at: 

  • alle vandinstallationer udføres efter Dansk Ingeniørforenings Norm DS 439, 4. udgave. I forbindelse med sikring af tilbagestrømning henvises til DS/EN 1717.
  • alle materialer og armaturer er VA- eller dråbegodkendte.

Hvem har ansvaret for ejendommens installationer 

  • Rød streg
    De rør, der går fra skel og ind i hus, har ejeren selv ansvaret for at etablere og vedligeholde.
  • Blå streg
    Vi har ansvaret for at vedligeholde vandmåleren og vandledningen frem til skel. 
Hvem ejer hvad
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen