Vejledning for installation af bygas

Installationsvejledninger for bygas 

Bygasinstallationer er forsynet med en gasmåler til afregningsformål. Bygasmåleren leveres og opsættes gratis af os. 

Montering af gasmåleren 

Nyere gasinstallationer i husholdninger skal være etableret som vist på illustrationen. Afspærringsventilen skal være placeret umiddelbart før gasmåleren, så man kan lukke for gassen til installationen. 

Udskiftning af ældre gasmålere 

Ældre boliger kan stadig have en gammel gasmåler, der er anbragt meget synligt i køkkenet. Moderne bygasmålere fylder kun cirka 19 x 23 x 16 cm. Vi anbefaler, at udskifte gamle målere til en ny og moderne såkaldt 'et-rørs-måler'.

Måleren må anbringes i et skab:

  • hvis alle samlinger er synlige
  • måleren med afspærringsventil er let tilgængelig 

 I installationen indbygges afspærringsventil og et såkaldt måler-T. 

Du skal som VVS-installatør etablere installationen i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer.  

Kontakt os 

Udfyld formularen, når installationen er klar til montering af måler og trykprøvning af anlægget. Vi vejleder også gerne i forhold til udskiftning af måler. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen