API for adgang til målerdata 

Her kan du læse om, hvordan du får adgang til målerdata via API. Der benyttes de samme dataservices til både fjernaflæste vandmålere og fjernaflæste varmemålere.

Introduktion 

Målerdata via API er en system-til-system-integration, hvor der implementeres en IT-service, som kan kalde og hente data fra Aalborg Forsyning. IT-servicen, som der kan kobles op mod og hentes data fra, er REST-baseret og svaret er JSON-formateret. Det er således nødvendigt med et vist IT-kendskab for at implementere servicen. 


Øvrige forhold vedr. tilgængelighed af data

Der returneres ved kald til dataservicen fjernaflæste timebaserede målinger. Servicen kan kaldes tre gange i døgnet og returnerer data for de tre seneste døgn (eller kortere). Data vil typisk være maks. tre timer forsinket i forhold til realtidsdata. (Data set direkte på måleren kontra de samme data tilgængelige på dataservicen.)  

Data fra de fjernaflæste målere vil være tilgængelige efterhånden, som datahjemtagningen påbegyndes til Aalborg Forsyning. Det vil fremgå ved tilmelding af den enkelte måler, hvorvidt vi har regelmæssige data til rådighed.

API-kald: Fælles for både data fra fjernaflæste vand- og varmemålere

Følgende services udstilles

https://services.aalborgforsyning.dk/Token (POST: Angiv brugernavn og password for at få autorisations-token retur )

https://services.aalborgforsyning.dk/api/data/Meters (GET: Angiv autorisations-token for at få liste med målerid retur)

https://services.aalborgforsyning.dk/api/data?meterid=999999999 (GET: Angiv autorisations-token og få aktuelle målerværdier retur)

API for adgang til fjernaflæste varmemålere:

Aflæsningsdata og typer:

 • Tællerstand: Fortløbende tæller i måleren, der aflæses nuværende værdi
 • Punktaflæsning: Målerens tilstand på aflæsningstidspunktet
 • Midlet aflæsning: Beregnet værdi baseret på måleren tilstand over tid

Felt

Datatype

Aflæsningstype

Beskrivelse

Kundenummer

Integer

 

Identifikation af kundeforhold

MeterID

Integer

 

Måleren serienummer

Aflæsningstidspunkt

Datetime

 

Tidspunkt for hjemtagning af aflæsning

Energi1Varmeenergi

double

Tællerstand

Forbrugt energi

Enhed

string

 

Enhed for forbrugt energi

Volumen

double

Tællerstand

Forbrugt vand i m3

Enhed2

string

 

Enhed for forbrugt vand

Timetæller

Integer

Tællerstand

Antal timer måleren har været i drift

Enhed3

string

 

Enhed for antal timer måleren har været i drift

Energi8

double

Tællerstand

Total fremført energi

Enhed4

string

 

Enhed for fremført energi

Energi9

double

Tællerstand

Total tilbageført energi

Enhed5

string

 

Enhed for tilbageført energi

Temperatur1

double

Punktaflæsning

Fremløbstemperatur

Enhed6

string

 

Enhed for fremløbstemperatur

Temperatur2

double

Punktaflæsning

Returløbs temperatur

Enhed7

string

 

Enhed for returløbstemperatur

Flow1

double

Midlet aflæsning

Flow sidste time

Enhed8

string

 

Enhed for flow

InfoKoder

string

 

Anvendes ikke

Effekt1

double

Punktaflæsning

Nuværende afsat effekt

Enhed9

string

 

Enhed for effekt

MaksEffekt1

double

Punktaflæsning

Maksimal afsat effekt i måleren levetid

Enhed10

string

 

Enhed for maksimal afsat effekt

Målertype

string

 

Måleren type

Eksempel på returnerede data ved kald til dataservice er:

[

    {

        "kundenummer": xxxxxx,

        "meterID": xxxxxxxx,

        "aflæsningstidspunkt": "2020-02-10T23:48:00",

        "energi1Varmeenergi": 1088.03,

        "enhed": "MWh",

        "volumen1": 25064.6,

        "enhed2": "m3",

        "timetæller": 25048,

        "enhed3": "h",

        "energi8": 1847120,

        "enhed4": "m3xC x 0.1",

        "energi9": 886310,

        "enhed5": "m3xC x 0.1",

        "temperatur1": 70.16,

        "enhed6": "C",

        "temperatur2": 34.43,

        "enhed7": "C",

        "flow1": 1.24,

        "enhed8": "m3/h",

        "infoKoder": null,

        "effekt1": 50.4,

        "enhed9": "kW",

        "maksEffekt1": 230.6,

        "enhed10": "kW",

        "målertype": "MULTICAL 403"

    },

    {

        "kundenummer": xxxxxx,

        "meterID": xxxxxxxx,

        "aflæsningstidspunkt": "2020-02-10T22:50:00",

        "energi1Varmeenergi": 1087.98,

        "enhed": "MWh",

        "volumen1": 25063.4,

        "enhed2": "m3",

        "timetæller": 25047,

        "enhed3": "h",

        "energi8": 1847040,

        "enhed4": "m3xC x 0.1",

        "energi9": 886260,

        "enhed5": "m3xC x 0.1",

        "temperatur1": 69.31,

        "enhed6": "C",

        "temperatur2": 34.16,

        "enhed7": "C",

        "flow1": 1.02,

        "enhed8": "m3/h",

        "infoKoder": null,

        "effekt1": 40.8,

        "enhed9": "kW",

        "maksEffekt1": 230.6,

        "enhed10": "kW",

        "målertype": "MULTICAL 403"

    }

 

API for adgang til fjernaflæste vandmålere:

Aflæsningsdata og typer: 

 • Tællerstand: Fortløbende tæller i måleren, der aflæser nuværende værdi.
Felt   Datatype  Aflæsningstype  Beskrivelse
 Kundenummer Integer   Identifikation af Installationsnummer
 MeterID Integer   Målerens serienummer
ReadTime Datetime   Tidspunkt for hjemtagning af aflæsning
Volume double Tællerstand Forbrugt vand
 Unit string   Enhed for Volume vand

Eksempel på returnerede data ved kald til dataservice er:

[

    {

        "kundenummer": xxxxxx,

        "meterID": xxxxxxxx,

        "readTime": "2021-07-02T08:01:00",

        "volume": 592.54,

        "unit": "m3"

    },

    {

        "kundenummer": xxxxxx,

        "meterID": xxxxxxxx,

        "readTime": "2021-07-02T07:01:00",

        "volume": 592.33,

        "unit": "m3"

    },

    {

        "kundenummer": xxxxxx,

        "meterID": xxxxxxxx,

        "readTime": "2021-07-02T06:01:00",

        "volume": 591.91,

        "unit": "m3"

    },

    {

        "kundenummer": xxxxxx,

        "meterID": xxxxxxxx,

        "readTime": "2021-07-02T05:01:00",

        "volume": 591.88,

        "unit": "m3"

    },

    {

        "kundenummer": xxxxxx,

 

Test setup

Testgrænseflade

Til testformål kan følgende legitimationsoplysninger bruges ved kalde til Token service.

Brugernavn: test@test.dk

Adgangskode: TestKode1

Det vil være muligt at hente oplysninger for 6 målere med følgende ID:

 • 999999999 -> (varmemåler)
 • 999999992 -> (varmemåler)
 • 999999993 -> (varmemåler)
 • 999999994 -> (vandmåler)
 • 999999995 -> (vandmåler)
 • 999999996 -> (vandmåler)

Da det kun er en testopsætning, så vil det være det samme statiske datasæt, som returneres hver gang datatjenesten kaldes.  For de første 3 målere returneres Varme data og for de resterende 3 målere returneres Vand data.

Til produktionsbrug skal der defineres et nyt “Brugernavn” og “Adgangskode” og konfigurere de “rigtige live målere”, hvorfra dataene hentes.

 

Flow

"Flowet", som kan implementeres, er noget lignende nedenstående:

 • Få adgangs token ved at kalde Token servicen. Her implementeres Bearer-token.
 • Brug Bearer-token til at kalde Meters servicen. Her returneres en liste over alle målere, der er adgang til.
 • Brug Bearer-token til at få adgang til Data servicen. (Kaldes for hvert meter-id, der returneres af getmeters servicen).
 • Modtagne måleraflæsninger skal sorteres for duplikatværdier, hvis data tidligere (inden for de seneste 3 døgn) er hentet for den specifikke måler. Hver gang Data servicen kaldes, returneres alle måleraflæsninger i op til 3 dage. Det er muligt at indstille et kortere interval i serviceopkaldet, hvis det ønskes
 • Importer de hentede værdier til det system der ønskes. Eks. eget energi eller forbrugsanalysesystem.

Eksempler på http kald til services - API funktioner

Gældende for data fra både fjernaflæste vand- og varmemålere:

”Token”

Returnerer et access token, der giver adgang til at hente data fra Data funktionen. Access token har en levetid på to timer.

Request:

POST /Token HTTP/1.1

Host: services.aalborgforsyning.dk

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=password&username=test@test.dk&password=TestKode1

”Meters”

Returnerer liste i JSON format med målere der er givet adgang til.

GET /api/data/Meters HTTP/1.1

Host: services.aalborgforsyning.dk

Authorization: Bearer faw-0dYlyBH6xBZ8GAUgQeu354HPuksQ2ZEwg5NYSJlzsRyny0BOl-PvAWRnQYRz5_ZJmUKWUByaHcNIcuCTkCQUhXoA1WFMXrRnxKJ4lVXBdrJ38sbx3pahWvXvBQdt4P5aacC1qHzvGfbXnfcwI8cL_XWa_UkuUYYreTNmeustTTwSn1JLJAgfXg63XCAX3DfBTr_s0zGNB00gN0vr013rftHWGf8iSaWyhpywPpDADwqz_rhS0XtRy_3RQEzf19m231j_8PGGwKXRX3RfrfD4wgFMHQadsDMv27kZMVjXVXGwD33zPOrMUIk9AY1iEuV4q7FXoQgpPqhpBzRzvEpA7S8dkTLkx3efORRjM2erbhsSR89lxAzbGOXs25n3vZ1k-8gS-wzdPympNoqpBI0nVfFdDlYGJVfMwCacytSUZ8rYtEQ1bj6-cOOE7dwnnjVG2-_J3t93njzAZrgtT1bZeLbD_rls3RtzTjAeMu0

”Data”

Returnerer forbrugsdata i JSON format for de seneste tre døgn for en given måler. I http headeren ”Authorization” angives Bearer + access_token returneret fra Token funktionen, og i Query parameteren ”meterid” angives målernummeret.

Request:

GET /api/data?meterid=999999993 HTTP/1.1

Host: services.aalborgforsyning.dk

Authorization: Bearer faw-0dYlyBH6xBZ8GAUgQeu354HPuksQ2ZEwg5NYSJlzsRyny0BOl-PvAWRnQYRz5_ZJmUKWUByaHcNIcuCTkCQUhXoA1WFMXrRnxKJ4lVXBdrJ38sbx3pahWvXvBQdt4P5aacC1qHzvGfbXnfcwI8cL_XWa_UkuUYYreTNmeustTTwSn1JLJAgfXg63XCAX3DfBTr_s0zGNB00gN0vr013rftHWGf8iSaWyhpywPpDADwqz_rhS0XtRy_3RQEzf19m231j_8PGGwKXRX3RfrfD4wgFMHQadsDMv27kZMVjXVXGwD33zPOrMUIk9AY1iEuV4q7FXoQgpPqhpBzRzvEpA7S8dkTLkx3efORRjM2erbhsSR89lxAzbGOXs25n3vZ1k-8gS-wzdPympNoqpBI0nVfFdDlYGJVfMwCacytSUZ8rYtEQ1bj6-cOOE7dwnnjVG2-_J3t93njzAZrgtT1bZeLbD_rls3RtzTjAeMu

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen