Få succes med sorteringen i jeres institution

Her kan I læse om, hvordan I sorterer i de tre nye sorteringsspande og finde sorteringsvejledninger til print, som I kan hænge over jeres sorteringsspande. 

Undgå de typiske fejlsorteringer

  • Servietter og papir med madrester må ikke komme i pap og papir, det skal i restaffald.
  • Farligt affald fx spraydåser med faremærker og klinisk risikoaffald fx kanyler må ikke komme i plast og metal, det skal håndteres og bortskaffes korrekt. Læs mere nedenfor.
  • Papir med personfølsomme oplysninger skal I bortskaffe jfr. GDPR-lovgivningen. Det gør I bedst ved at makulere de papirer, der indeholder personfølsomme oplysninger.

Øvrigt affald?

Har I elektronikaffald, farligt affald eller klinisk risikoaffald? Så skal I have fundet en lokal løsning eller tilmelde jer nødvendige tømningsordninger, så affaldet bliver bortskaffet korrekt.

Stemningsbillede

Afhentning af klinisk affald

Producerer jeres virksomhed klinisk risikoaffald? Tilmeld jer vores tømningsordning, så I er sikre på, at I kommer forsvarligt af med affaldet.

Afhentning af elektronisk affald

Vi tilbyder afhentning af virksomhedens elektronikaffald og leje af bur til elektronik.

Stemningsbillede

Afhentning af farligt affald

Virksomheder, der har farligt affald, kan enten aflevere det på genbrugspladsen eller tilmelde jer vores tilbud om afhentning af farligt affald på jeres adresse. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen