Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Eftersyn i Fjernvarmens Serviceordning

Løbende vedligeholdelses- og hovedeftersyn giver bedst muligt udbytte af din fjernvarme

Når du tilmelder dig Fjernvarmens Serviceordning, foretager en VVS-installatør et hovedeftersyn af dit fjernvarmeanlæg. Aalborg Forsyning administrerer ordningen og samarbejder med en række lokale VVS-installatører, som udfører eftersynene.

Hovedeftersyn hvert 6. år

Når du tilmelder dig Fjernvarmens Serviceordning udfører en uddannet VVS-installatør det første hovedeftersyn. Her efterses, testes og indreguleres alle installationer i din bolig, som har med varme og varmt brugsvand at gøre. Lige fra hovedinstallationens forskellige dele til radiatortermostaterne og gulvvarmen.

Vi gennemgår også selve boligen for at vurdere dit energiforbrug. For eksempel tjekkes isolering, vinduer og radiatorstørrelse. Er der forhold, som er værd at overveje i forhold til din varmeøkonomi, vil vi gennemgå dem med dig. Samtidig får du en grundig vejledning i forhold til dine forbrugsvaner, og hvordan du selv kan spare på energien i din bolig.

Løbende vedligeholdelseseftersyn – hvert 2. år

Ved de løbende vedligeholdelseseftersyn hvert 2. år tjekker VVS-installatøren, at dit anlæg fungerer optimalt, så du får det bedst mulige udbytte af fjernvarmen. Mere end 60 % af alle fjernvarmeinstallationer har fejl. Derfor kan der være penge at hente på varmeregningen.

Alle udførte eftersyn bliver indberettet og giver dig adgang til den landsdækkende ordning for Fjernvarmens Serviceordning, hvor du kan se alle dine rapporter og få et hurtigt overblik over tilstanden på dit anlæg.

Hvis VVS-installatøren vurderer, at dine varmeinstallationer har brug for forbedringer, sker det selvfølgelig kun efter nærmere aftale med dig.

Kontakt os og hør mere om Fjernvarmens Serviceordning på serviceordning@aalborgforsyning.dk.

Genveje
Emner om varme