Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Fjernvarmens Serviceordning

Med Fjernvarmens Serviceordning får du tjekket dit fjernvarmeanlæg samt testet og indreguleret alle installationer i din bolig, som har med varme og varmt brugsvand at gøre. Mere end 60 % af alle fjernvarmeinstallationer har fejl.

Aalborg Forsyning tilbyder Fjernvarmens Serviceordning som en mulighed til alle private fjernvarmekunder der bor i et enfamilieshus på op til 300 m2, og afregne direkte med Aalborg Forsyning. Vi sørger for, at en autoriseret VVS-installatør tjekker dit fjernvarmeanlæg for dig. Dine fjernvarmeinstallationer bliver indstillet, så varmeforbruget bliver mindst muligt - uden at komforten ryger. Og samtidig får du en grundig vejledning i, hvordan du kan spare endnu mere gennem energiforbedringer i din bolig.

Eftersyn af fjernvarmeanlægget er nødvendigt i nye såvel som ældre huse og et veltrimmet fjernvarmeanlæg kan give ekstra luft i budgettet.

Undgå unødige varmeudgifter for kun 32 kr. om måneden

Ved tilmelding af Fjernvarmens Serviceordning betaler du en engangsydelse på 550 kr. Herefter betaler du en årlig serviceafgift på 389,75 kr. – svarende til ca. 32 kr. om måneden.

Denne pris omfatter:

  • hovedeftersyn ved tilmelding
  • inspicering og analyse af dine radiatorer, gulvvarme og ventiler
  • test og indregulering af alle installationer i din bolig, som har med varme og varmt brugsvand at gøre
  • kortlægning og vejledning omkring forhold i boligen, der er væsentlige for at opnå en god varmeøkonomi
  • regelmæssige eftersyn hvert andet år af fjernvarmeanlægget
  • gratis energirådgivning i forbindelse med dine eftersyn

Opkrævningen sker automatisk og fremgår af din aconto regning fra Aalborg Forsyning.

Når du er tilmeldt ordningen, foretager en VVS-installatør et hovedeftersyn af dit fjernvarmeanlæg. Aalborg Forsyning administrerer ordningen og samarbejder med en række lokale VVS-installatører, som udfører eftersynene.

Læs mere om hovedeftersyn og vedligeholdelseseftersyn i Fjernvarmen Serviceordning her.

Tilmeld dig ordningen

Når du har udfyldt vores formular, vil du blive kontaktet af en VVS-installatør, som Aalborg Forsyning vælger for dig. I aftaler tid til første eftersyn på dit fjernevarmeanlæg.

 Knap Til Hjemmesiden

Læs mere om Fjernvarmens Serviceordnings generelle betingelser pr. 2020

Dit anlæg

Dit interne fjernvarmeanlæg er din ejendom og dit ansvar. Det vil sige, at du selv skal betale omkostninger, vedligeholdelse og reparationer til beholder/veksler, ventiler, snavssamler, radiatorer og de tilhørende rørsystemer.

Hvis dit anlæg trænger til at blive udskiftet, kan du spare de 15-25.000 kr., som et nyt fjernvarmeanlæg typisk koster, ved at tilvælge Varme+. Du lejer i stedet et moderne fjernvarmeanlæg af os, samtidig med at du får alle fordelene fra Fjernvarmens Serviceordning.

Læs mere om Varme+ her.

 

Genveje
Emner om varme