Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Klagemulighed

Du har mulighed for at indbringe en klage vedrørende en tvist med din forsyning

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Forbrugere omfatter i den forbindelse ikke erhversdrivende.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Genveje
Emner om vand