Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Ingen fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) i drikkevandet

Tilbage i april måned var der en del omtale af pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre i medierne. Stoffet blev nemlig af Miljøstyrelsen føjet til den liste over stoffer, som drikkevandet i alle landets kommuner løbende skal screenes for.

Styrelsen for Patientsikkerhed har sat grænseværdien for indhold af chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevand meget lavt (0,01 mikrogram/liter), da det på nuværende tidspunkt ikke kan udelukkes, at det kan være sundhedsskadeligt at indtage. 

Det er ikke et stof, vi í Aalborg Forsyning tidligere har testet drikkevandet for. Da Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på stoffet, iværksatte vi med det samme analyser af det vand, der sendes ud til forbrugerne fra alle vores aktive indvindingsboringer og kildepladser. Efter analysen af prøverne, står det klart, at der ikke er gjort fund.

Pesticidet chlorothalonil har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som svampemiddel i forbindelse med dyrkning af bl.a. hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs, jordbær og agurker. Når Chlorothalonil nedbrydes dannes stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre.

 

 

Genveje
Emner om vand