Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Udbud

Aalborg Forsyning annoncerer alle udbud på siden her og på vores digitale udbudsplatforme

Aalborg Forsynings udbudsplatforme

Aalborg Forsyning anvender fra 17. december 2018 udbudsplatformen Ethics til alle EU-udbud, mens alle udbud efter tilbudsloven bliver annonceret på Byggeweb.dk, egen Kloak-udbudsportal eller TenderKONNECT frem til 1. januar 2019.

Med digital håndtering af udbudsprocessen - fra distribution af tilbudsmaterialer til afgivelse af tilbud - spares der tid, ressourcer samt print- og distributionsomkostninger.

Opret din virksomhed som gratis bruger af udbudsplatformene

Se aktuelle EU-udbud

1 stk. 4-akslede renovationsbil til Aalborg Forsyning

Udbuddet omfatter køb af en fabriksny renovationsbil – 1 stk. 4-akslede dieseldrevet chassis 32T færdigopbygget med 1-kammer industrirenovationsaggregat og kran til tømning af molokker og nedgravede containere i Aalborg Kommune.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/46acca3b-1269-45f8-9db6-404fa55effb6/publicMaterial                     

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Tilbudsfrist: 26.03.2019 kl. 10.00

 

Entreprenørydelser for drift af Gas, Vand og Kloak

Levering omhandler udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejder på vand, gas og kloak. Leveringen fordrer især kompetencer inden for arbejder i større gravedybde end 4 meter i offentlige vejarealer, drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø, kvalitetssikring af leveringen, kloakmesterarbejder, afmærkning af vejarbejder, indhentning af gravetilladelse, håndtering af fremmedledninger, belægningsarbejder og anmeldelse af jordflytning.

Gravearbejder og No-Dig på vand- og gasledninger:

  • Ledningsbrud
  • Gravearbejder og No-dig ved renovering, udskiftning og nyanlæg af stikledninger (enkeltstik)
  • Punktopgravninger og punktvis renovering af hovedledninger

 

Grave- og ledningsarbejder på kloaksystemet:

  • Ledningsbrud
  • Arbejder inkl. renovering, udskiftning og nyanlæg af stikledninger
  • Arbejder inkl. renovering af hovedledninger
  • Renovering af brønde samt regulering og udskiftning af brøndkarme og dæksler

Arbejderne skal tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med Aalborg Forsynings driftspersonale.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bf32527-b8c2-4307-bfd2-32f16c8701e1/publicMaterial

Udbudsprocedure: Begrænset udbud

Ansøgningsfrist for kandidater er den 04-02-2019 kl. 13.00.

 

Rammeaftale om levering af fjernvarmerør, komponenter og muffemontage til Aalborg Forsyning

 Rammeaftalen vil omfatte levering af Ordregivers forbrug af prærør, komponenter mv. og montage af svejste muffesamlinger i forbindelse med udbygning, reparation, vedligeholdelse og planlagt renovering af fjernvarme- og fjernkølenettet i Aalborg Kommune i kontraktperioden.

 Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5537d6cc-3db6-4208-9890-299b76acc1b1/publicMaterial

 Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Ansøgningsfrist: 07.02.2019 kl. 10.00

Se aktuelle udbud efter tilbudsloven

Der er i øjeblikket ingen aktuelle licitationer

Se øvrige annonceringer

Der er i øjeblikket ikke nogle øvrige annonceringer

 

 

 

Genveje
Emner om udbud