Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Udbud

Aalborg Forsyning annoncerer alle udbud på siden her og på vores digitale udbudsplatforme

Aalborg Forsynings udbudsplatforme

Aalborg Forsyning anvender Ethics. Alle udbud, licitationer og tilbudsindhentninger bliver gennemført via Ethics.

Med digital håndtering af udbudsprocessen - fra distribution af tilbudsmaterialer til afgivelse af tilbud - spares der tid, ressourcer samt print- og distributionsomkostninger.

Læs om Aalborg Forsynings Udbuds- og Indkøbspolitik.

Se aktuelle EU-udbud

EU-udbud af 4 stk. renovationsbiler til Aalborg Forsyning

Udbuddet omfatter køb af i alt 4 stk. HVO-dieseldrevne renovationsbiler (2 delaftaler).

Se udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics

 

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Tilbudsfrist: 16.01.2020 kl. 10.00.

 

Udbud af polymer til renseanlæg placeret i Aalborg Kommune

Leverancen omhandler Levering af varer- og tjenesteydelser til Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) og Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ) placeret i Aalborg kommune.

Levering omhandler tørpolymer, vådpolymer og aminer (herefter benævnt Polymer) til både forafvanding af overskudsslam og slutafvanding af slam fra termofilt og mesofilt drevne rådnetanke.

Levering omhandler ligeledes driftssupport ved:

- Opstart af renseanlæggene ifm. kontraktimplementering,

- Løbende forbedringer af Polymerforbrug,

- Fuldskalatest af Polymer mhp. forbedring af afvandingsprocessen

- Teknisk afklaring af Polymerens egnethed ved procesmæssige komplikationer.

Polymer anvendes i renseanlæggenes slambehandling som flokkuleringsmiddel, der får de faste stoffer i spildevand til at samle sig og bundfældes.

Leveringen fordrer især kompetencer inden for levering af Polymer, kvalitetssikring af leveringen og specialistviden om Polymer, herunder dosering, procesforhold og anvendelse af Polymer.

Se udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics

Udbudsprocedure: Begrænset udbud

Ansøgningsfrist for deltagelse er den 20.12.2019 kl. 13.00.

 

Udbud af forsikringsydelser til Aalborg Forsyning er offentliggjort

Aalborg Forsyning har offentliggjort EU-udbud af to kontrakter på forsikringsydelser i EU-tidende og på udbudsportalen Ethics.

Udbuddet består af to kontrakter (A og B), der i alt indeholder 13 delaftaler.

Kontrakt A er offentliggjort i udbudsbekendtgørelse efter forsyningsvirksomhedsdirektivet den 7. oktober 2019.

Kontrakt B er offentliggjort i udbudsbekendtgørelse efter udbudsloven den 7. oktober 2019.

Kontrakterne forventes at træde i kraft 1. januar 2020 og vil have en varighed på 3 år med mulighed for forlængelse på op til 2 gange 12 måneder.

Se udbudsbekendtgørelsen og -materialet til Kontrakt A

Se udbudsbekendtgørelsen og -materialet til Kontrakt B

Udbudsprocedure: Offentligt udbud.

Tilbudsfrist: 05.11.2019 kl. 10.00.

Der afholdes orienteringsmøde om udbuddet for potentielle tilbudsgivere tirsdag den 22. oktober 2019 hos Aalborg Forsyning på adressen Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby.

   

Udbud af rådgivningsydelser inden for vandforsyning og kloakforsyning er offentliggjort

Aalborg Forsynings vanddivision og Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen har offentliggjort EU-udbud af tre rammeaftaler, for rådgivningsydelser inden for vand og spildevand i vanddivisionen samt spildevandsplanlægning i Miljø og Energiforvaltningen, i EU-tidende og på udbudsportalen Ethics.

Udbuddet består af tre rammeaftaler (A, B og C), der i alt indeholder 17 delaftaler – heraf omfatter 16 delaftaler rådgivningsydelser indenfor Aalborg Forsynings vand- og spildevandssystemer i de kommende år. Den sidste delaftale vedrører rådgivningsydelser, som relaterer sig til Aalborg Kommunes opgaver og arbejde med den kommunale Spildevandsplan, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32.

Rammeaftale A og B er offentliggjort sammen i udbudsbekendtgørelse efter udbudsloven den 4. oktober 2019.

Rammeaftale C er offentliggjort i udbudsbekendtgørelse efter forsyningsvirksomhedsdirektivet den 7. oktober 2019.

Rammeaftalerne forventes at træde i kraft 1. juli 2020 og vil have en varighed på 3 år med mulighed for forlængelse på op til 12 måneder. Aftalerne vil afløse de nuværende rammeaftaler indenfor rådgivningsydelser.

Se udbudsbekendtgørelsen og -materialet til Rammeaftale A og B 

Se udbudsbekendtgørelsen og -materialet til Rammeaftale C 

Udbudsprocedure: Begrænset udbud.

Frist for ansøgning om prækvalifikation: 05.11.2019.

Der afholdes orienteringsmøde om udbuddet for potentielle ansøgere torsdag den 10. oktober 2019 hos Aalborg Forsyning på adressen Sønderbro 53, 9000 Aalborg.

Slides fra orienteringsmøde d. 10.10.2019 (PDF)

Se referat fra orienteringsmøde vedrørende Rammeaftaler for rådgivning til Aalborg Forsynings vanddivision, 2020-2023

 

EU-udbud af 2 stk. bygninger til modtagelse af farligt affald

Udbuddet omfatter indkøb af to bygninger til modtagelse af farligt affald inkl. ventilationsløsning til genbrugspladserne Over Kæret og Storvorde.

Se udbudsmateriale på udbudsportalen Ethics

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Tilbudsfrist: 07.10.2019 kl. 12.00

 

Udbud af smede- og industriteknikerydelser

Udbuddet omfatter et Rammeaftalekompleks, der består af 6 Delaftaler på smede- og industriteknikerydelser, hvor der løbende kan rekvireres opgaver.

Rammeaftalekomplekset består af en række Delaftaler, der er defineret ud fra Ordregivers behov for og krav til ydelser inden for smede- og industriteknikerydelser. Hver enkelt Delaftale har således en tilknyttet Kravspecifikation, som indeholder de krav, som Leverandøren skal overholde.

  • Delaftale 1: Certifikat svejsning (kedlen)
  • Delaftale 2: Ydelser på kulmøller, kulfødere, kulrør og renovering af sliddele
  • Delaftale 3: Fremstilling af reservedele
  • Delaftale 4: Diverse smedeydelser, herunder montagearbejde, ordinære smedearbejder samt Rigger-arbejde
  • Delaftale 5: Diverse industriteknikerydelser for industriteknikere eller tilsvarende uddannelse
  • Delaftale 6: Diverse rør- og smedearbejder, fortrinsvis i bygninger

Se udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics

Udbudsprocedure: Udbud med forhandling

Tilbudsfrist: 26. august 2019

 

Se aktuelle udbud efter tilbudsloven

Der er i øjeblikket ingen aktuelle licitationer

Se øvrige annonceringer

 

Markedsdialog i forbindelse med Udbud af Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning

Formålet med markedsdialogen er at give Aalborg Forsyning indsigt i grundlæggende teknik for indkøb af et geotermisk anlæg i Aalborg.

Aalborg Forsyning vil gerne i dialog med potentielle tilbudsgivere. Interesserede parter bliver bedt om at indsende en anmodning om deltagelse i funktionen "markedsdialog" på udbudshjemmesiden Ethics:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf713ae0-181b-4e62-b0b3-a2631a8a6678/homepage

Den indsendte anmodning skal være modtaget senest den 12. juni 2019 kl. 16.00.

Sammen med anmodningen om deltagelse bliver de interesserede parter bedt om at sende en kort beskrivelse med svar på de spørgsmål, som er gjort tilgængelige i et samlet dokument under fanen for "Udbudsmateriale".

Beskrivelsen vil herefter danne grundlag for en mundtlig dialog med Aalborg Forsyning. Dialogen vil foregå i form af et møde på Nordjyllandsværket, hvor mødet vil blive indledt med Aalborg Forsynings introduktion til projektet.

Møderne forventes afholdt den 19. - 20. juni 2019.

 

Genveje
Emner om udbud