Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Udbud

Aalborg Forsyning annoncerer alle udbud på siden her og på vores digitale udbudsplatforme

Aalborg Forsynings udbudsplatforme

Aalborg Forsyning anvender Ethics. Alle udbud, licitationer og tilbudsindhentninger bliver gennemført via Ethics.

Med digital håndtering af udbudsprocessen - fra distribution af tilbudsmaterialer til afgivelse af tilbud - spares der tid, ressourcer samt print- og distributionsomkostninger.

Opret din virksomhed som gratis bruger af udbudsplatformene

Se aktuelle EU-udbud

Rekrutteringsydelser til Aalborg Forsyning

Leverancen omhandler rekrutteringsydelser til offentligt ejet forsyningsvirksomheder, hvor formålet i forbindelse med levering af rekrutteringsydelserne er at sikre en høj, ensartet kvalitet i ydelserne hver gang og sikrer effektivitet i de administrative arbejdsgange.

Leverancen fordrer især kompetencer og erfaring med ansættelsesudvalg i offentligt regi, rekruttering og personprofilanalyse af specialister, projektledere, teamledere, seniorspecialister, seniorprojektledere og funktions- og afsnitsledere. Rekrutteringsprocessen skal gennemføres bredt og målrettet ud til potentielle ansøgere og herved skabe en mulighed for et kvalificeret ansøgningsfelt hver gang.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1a242d1d-7799-4d99-af41-848a3a40be49/publicMaterial

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Ansøgningsfrist for tilbudsgivere er den 25-04-2019 kl. 1300.

 

Hjælpestoffer til Renseanlæg Aalborg Kloak A/S

Levering omhandler hjælpestoffer til Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) og Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ) placeret i Aalborg kommune.

Hjælpestofferne anvendes som kemiske hjælpestoffer i biologiske processer til rensning af spildevand på RAØ og RAV.

Leveringen fordrer især kompetencer inden for kemikalier, kvalitetssikring af leveringen og specialistviden om hjælpestoffet indenfor dosering, procesforhold og anvendelse af hjælpestoffet.

Leveringen skal tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med Ordregivers driftspersonale.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: www.ethics.dk/ethics/eo#/8cb66449-6e99-43f2-bf16-d39e3225ae53/publicMaterial

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Ansøgningsfrist for tilbudsgiver er den 09.04.2019 kl. 13.00.

 

Calciumnitrat til kloakpumpestationer i Aalborg Kommune

Levering af calciumnitrat til kloakpumpestationer i Aalborg Kommune.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/46214fd3-efe4-4cd1-9735-1d6dd2d96e13/publicMaterial

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Tilbudsfrist den 02.04.2019 kl. 10.00. 

EU-udbud af 1 stk. 4-akslede renovationsbil til Aalborg Forsyning

Udbuddet omfatter køb af en fabriksny renovationsbil – 1 stk. 4-akslede dieseldrevet chassis 32T færdigopbygget med 1-kammer industrirenovationsaggregat og kran til tømning af molokker og nedgravede containere i Aalborg Kommune.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/46acca3b-1269-45f8-9db6-404fa55effb6/publicMaterial 

 
Udbudsprocedure: Offentligt udbud

  
Tilbudsfrist er den 26.03.2019 kl. 10.00.

Entreprenørydelser for drift af Vand, Gas og Kloak

Levering omhandler udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejder på vand, gas og kloak. Leveringen fordrer især kompetencer inden for arbejder i større gravedybde end 4 meter i offentlige vejarealer, drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø, kvalitetssikring af leveringen, kloakmesterarbejder, afmærkning af vejarbejder, indhentning af gravetilladelse, håndtering af fremmedledninger, belægningsarbejder og anmeldelse af jordflytning.

Gravearbejder og No-Dig på vand- og gasledninger:

  • Ledningsbrud
  • Gravearbejder og No-dig ved renovering, udskiftning og nyanlæg af stikledninger (enkeltstik)
  • Punktopgravninger og punktvis renovering af hovedledninger

 Grave- og ledningsarbejder på kloaksystemet:

  • Ledningsbrud
  • Arbejder inkl. renovering, udskiftning og nyanlæg af stikledninger
  • Arbejder inkl. renovering af hovedledninger
  • Renovering af brønde samt regulering og udskiftning af brøndkarme og dæksler

Arbejderne skal tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med Aalborg Forsynings driftspersonale.

Link til udbudsmaterialet på udbudsplatformen Ethics: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bf32527-b8c2-4307-bfd2-32f16c8701e1/publicMaterial

Udbudsprocedure: Begrænset udbud

Ansøgningsfrist for kandidater er den 04.02.2019 kl. 13.00.

 

Se aktuelle udbud efter tilbudsloven

Der er i øjeblikket ingen aktuelle licitationer

Genveje
Emner om udbud