Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

0.-3. klasse

  • Bliv sorteringsekspert med Frede og Frida 

Varighed: 1½ time

Ved dette besøg fokuserer vi på sortering af affald. Eleverne får indsigt i, hvordan affaldssystemet fungerer, og hvorfor det er vigtigt, at vi sorterer vores affald korrekt. Det sker gennem fortælling, dialog og forskellige aktiviteter og med god hjælp fra vores flagermus-par Frede og Frida.

 

  • Genbrug er GULD

Varighed: 4 lektioner á 45 minutter

Undervisningen lægger vægt på genbrug og genanvendelse som en vigtig del af vores hverdag. Gennem fortælling og dialog får eleverne kendskab til de ressourcer, der gemmer sig i affaldet. For at eleverne skal få en fornemmelse for værdien af genbrug på egen krop, "går" vi derefter i skraldeværkstedet. Her laver vi GULD ud af det skrald, som klassen har indsamlet til dagen. Undervejs får vi hjælp af vores flagermus-par Frede og Frida.
NB: Klassen skal selv indsamle rent affald til skraldeværkstedet, inden besøget.

 Frodefrida

Skoletjenestens trofaste hjælpere Frede & Frida

Genveje
Emner om renovation