Overskudsvarme reducerer brugen af fossile brændsler

Hver dag leverer vi fjernvarme til mere end 180.000 borgere i Aalborg Kommune. Vi arbejder målrettet for at reducere brugen af fossile brændsler, så vi inden 2028 kan levere en mere bæredygtig fjernvarme. Udnyttelse af overskudsvarme er en af de metoder, vi benytter, og allerede i dag kommer en stor del af vores fjernvarme fra overskudsvarme fra lokale virksomheder.

Fjernvarme sparer klimaet 5,7 tons CO2 

Fjernvarme kan stå for hele 44 % af regeringens ambition om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70%. Faktisk er fjernvarmesektoren isoleret set den sektor, der kan levere det største bidrag til indfrielsen af netop dette klimamål. Én enkelt husstand, der skifter oliefyret ud med fjernvarme, sparer klimaet for 5,7 tons CO2 om året. Bliver naturgas skiftet ud med fjernvarme, vil det give en besparelse 3,9 CO2 årligt. Næsten 2 ud af 3 danskere har allerede fjernvarme, og regeringen og partierne bag klimaaftalen har indgået en aftale på 2,3 mia. kr. til at udfase olie- og gasfyr med mere klimavenlig varme - som bl.a. fjernvarme. 

Genbrug energien

I dag udgør overskudsvarme mere end 28 procent af byens fjernvarmebehov. Aalborg Portland er én af de virksomheder, der bidrager med overskudsvarme til Aalborg Forsynings fjernvarmeproduktion - og har gjort det siden begyndelsen af 1990'erne. Andelen af overskudsvarme fra Aalborg Portland i Aalborg Forsynings energimix er 15%.

Affald bliver til fjernvarme 

Nordværk producerer også miljørigtig fjernvarme af energien i det affald, som de modtager fra vores indsamlinger, og som ikke kan genanvendes. Produktionen sker på energianlægget, som forbrænder op til 250.000 tons affald om året. På den måde bortskaffes affaldet optimalt samtidig med, at der produceres energi i form af fjernvarme. Faktisk kommer cirka 25% af vores fjernvarme herfra.

Vi udnytter tilgængelige ressourcer

I Aalborg Forsyning har vi også fokus på at udnytte ressourcerne fra vores egne processer bedst muligt. Derfor udnytter vi selvfølgelig overskudsvarmen fra vores renseanlæg, og efterhånden som vi begynder at levere fjernkøling rundt omkring, vil vi også udnytte overskudsvarmen herfra til vores fælles fjernvarme.

Mange bække små

Udover de helt store leverandører af overskudsvarme, som Aalborg Portland og Nordværk, samarbejder vi med en række virksomheder, der også bidrager til vores varme. Overskudsvarmen kommer blandt andet fra produktionsprocesser, ved afkøling af bygninger, servere og fødevarer og ved afbrænding af brændsler. Vores nuværende overskudsvarmeleverandører tæller bl.a. Alfa Laval, Ulsted Biogas, Asetek Danmark A/S og en række dagligvarebutikker som Bilka, Meny og Super Brugsen, og løbende kommer der nye samarbejdspartnere til .

Tre hurtige om overskudsvarme:

  • Aalborg Portland står for 15% af Aalborgs samlede varmebehov.
  • Alfa Laval kan levere varme til ca. 302 husstande.
  • Asetek Danmark A/S er et lille datacenter, hvor deres leverance kan opvarme ca. 1,5 husstande.
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen