Billedet viser de 10 piktogrammer som symboliserer de 10 typer affalds borgerne i Aalborg kommune skal sortere i.

Sortering af mad- og drikkekartoner

Mad- og drikkekartoner indeholder papirfibre af høj og ensartet kvalitet og har et stort genanvendelsespotentiale. Derfor skal vi – som én af de fire nye affaldstyper – sortere dem fra til genanvendelse. 

I foråret 2022 skal du og din nabo til at sortere mad- og drikkekartoner sammen med plast- og metalaffaldet. Du får mere information, når vi er klar med indsamlingen af de nye affaldstyper.

Vil du sortere dine mad- og drikkekartoner allerede nu? Så er det muligt at aflevere dem på alle vores genbrugspladser, hvorefter de bliver fragtet til Reno-Nords sorteringsanlæg. 

Dine mad- og drikkekartoner skal være tømt for madrester, når du afleverer dem på genbrugspladsen. Madrester nedbryder fibrene og forringer vores muligheder for at genanvende affaldet.

Vi skal fortsætte de gode sorteringsvaner

Det bliver hele tiden muligt at genanvende mere og mere af vores affald, når vi sorterer det korrekt. Det er blevet besluttet, at alle husstande i Danmark skal sortere i de samme ti affaldstyper - og vi er allerede godt på vej. I løbet af de næste år vil du få mere information om sortering og indsamling af de nye affaldstyper:

  • Mad- og drikkekartoner
  • Farligt affald
  • Tekstiler
  • Madaffald
Billedet viser en tidslinje, der strækker sig fra 2021 til 2024. Den viser, at vi i 2021 sorterer vores affald i restaffald, pap/papir, glas og metal/plast. I 2022 skal vi begynde at sortere i mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler og i 2024 skal vi sortere madaffald.

Kærby tyvstarter sortering af mad- og drikkekartoner

Korrekt sortering kan være svært i en travl hverdag. Derfor er borgerne i Kærby tyvstartet med at sortere mad- og drikkekartoner, så vi får fælles erfaringer, inden vi i foråret 2022 udruller sorteringen til alle borgere i Aalborg Kommune. 

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen