Opmærksomhedspunkter

Trafik 
Borgere og erhvervsdrivende skal regne med, at de trafikale forhold ændrer sig for både bilister, cyklister og fodgængere. Der vil være trafikale ændringer i form af eksempelvis omlægning af bussruter, vognbaneind-snævringer, vejspærringer, omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold i området. Vi sørger naturligvis for, at udrykningskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder. Vi opfordrer alle trafikanter til at holde øje med skiltene i området.

Plusbus
Plusbus laver det afsluttende arbejde på strækningen. Når ledningsarbejderne er færdige, etablerer Plusbus nye fortorve, cykelstier og ny belægning i Borgergade og Ved Stranden.

Vand
Aalborg Vand A/S udskifter hovedledninger samt stikledninger til og med stophane i fortovet. Vi opfordrer i den forbindelse grundejere til samtidig at renovere stikledninger på egen grund. For mere information om dette anbefaler vi, at grundejere kontakter en VVS-installatør.

Omlægning af ledningerne kan i dagtimerne medføre afbrydelser af vandforsyningen.
Afbrydelserne vil være så kortvarige som muligt. Vi varsler normalt ikke afbrydelser, der varer mindre end 4 timer.

Varme
Aalborg Varme A/S renoverer hovedledning samt nye stikledninger. Afbrydelser af varmeforsyningen varer normalt 1-1½ døgn. Varmeafbrydelser på mere end 4 timer vil blive varslet på forhånd.

Gas
Aalborg Bygas A/S skifter hovedledning og stikledninger til og med hovedhaner, som er placeret inde i bygningerne. Kortvarige afbrydelser på under 1 time vil ikke blive varslet på forhånd.

Kloak
Aalborg Kloak A/S udfører separatkloakering af området således, at vi i fremtiden opnår en række økonomiske og miljømæssige fordele. I fremtiden leder vi eksempelvis regnvandet ud i Limfjorden i stedet for at lede det til Renseanlæg Vest.
Vi udskifter de eksisterende kloakledninger med både nye regnvandsledninger og nye spildevandsledninger. Vi etablerer desuden nye stikledninger fra fortovet og ud til kloakledningerne i vejen.

Dette gør vi på den måde, at tagnedløbsrør tilsluttes den nye regnvandsledning, mens ledninger med spildevand tilsluttes den nye spildevandsledning. Hidtil er det rene regnvand fra tagnedløbsrør ført til samme kloakledning som spildevand fra bl.a. toiletter.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen