Historien om et spændende område

Af Stig Bergmann Møller, Aalborg Historiske Museum

Nordjyllands Historiske Museum følger anlægsarbejderne i gaderne Ved Stranden, Kattetsundet, Vesterå og Borgergade, da der her er mulighed for at finde levn efter Aalborgs fortid fra 1500- til 1800-tallet i form af bolværker, glemte gader og nedbrudte huse. Noget ved vi allerede om livet i dette område tæt på Limfjorden, men der er endnu meget at opdage for museets arkæologer.

Resensatlas

Det ældste billede af Aalborg er Peder Hansen Resens prospekt af byen fra 1677. Det er set fra Nørresundby, fra nord. Fra venstre mod højre: 

Nr. 20: Østerå. Nr. 49: Bryggen/Ved Stranden. Nr. 45: Maren Turis Gade. Nr. 44: Smulten (nedlagt gyde). Nr. 47: Bispensgade. Nr. 43: Jomfru Ane Gade. Nr. 42: Vesterå og gaden af samme navn. Nr. 41: Kattesundet. 
Kilde: Nordjyllands Historiske Museum

Området langs gaden Ved Stranden har oprindeligt udgjort en lavvandet strandeng ud mod Limfjorden. Strandengene strakte sig indtil omkring år 1300 næsten ned til Bispensgade. I løbet af 1300- og 1400-tallet byggemodnede byens borgere engene ved opfyldning med affald, der blev holdt på plads af bolværker. Derved blev kystlinjen skubbet længere mod nord. Folk byggede huse derude, og i 1400-tallet havde biskoppen af Viborg en meget stor bygård på en grund mellem Bispensgade og Ved Stranden. Bispen havde også sin egen private havn i den nordlige ende af Maren Turis Gade. Den var anlagt som en smal havne-kanal. 
Det nordligste bolværk i Maren Turis Gade blev bygget i 1520´erne, og antagelig blev der fra 1500-tallet anlagt bolværker langs med Limfjorden i området Ved Stranden. Her kunne pramme og mindre både lægge til ved Ved Strandens brygge for at laste og losse varer. Større skibe måtte fortsat ankre op ude på fjorden og omlade deres varer til mindre fartøjer. De bragte så varerne ind til købmændenes gårde, hvoraf flere lå Ved Stranden. Udflytningen af bolværker og byggeriet af bygårde fortsatte i 1600-tallet, men endnu ved vi ikke meget om de konkrete bolværker og deres dateringer. Vi ved heller ikke meget om de bygårde, der lå herude. Fra omkring 1750 begyndte borgerne dog at fylde området op nord for Ved Stranden, som derefter ikke længere lå direkte ud til Limfjorden. I 1800- og 1900-tallet skubbede yderligere opfyldninger kystlinjen endnu længere ud i fjorden.


Området ved Vesterå blev også udbygget fra 1500-tallet, og der blev opført store købmandsgårde med pakhuse langs gaderne, f.eks. Jacob Kjellerups Gård, hvis ældste bygning er fra 1570-80. Gadenavnet Vesterå stammer fra åen af samme navn. Tidligere løb å og gade ved siden af hinanden, men i dag er der ingen synlige spor efter åen. I 1507 blev Vesterå kaldt for havn, og den strækning af åen, der lå nordligst og dermed nærmest Limfjorden, var en af Aalborgs åhavne. Vigtigst var dog åhavnen i Østerå, men i 1661 bestemte kong Frederik III, at folk måtte bruge begge åer som færgehavne for overfarten til Nørresundby og Vendsyssel. Gaden Vesterå endte tidligere i kong Christian IX´s pontonbro fra 1865. Denne bro forbandt Aalborg med Nørresundby. Broen blev i 1933 udskiftet med Limfjordsbroen. Borgergade blev anlagt i 1896 ved nedbrydning af ældre huse med det formål at skabe forbindelse fra midtbyen ud til de nye industrigrunde mod vest.

Arkæologien ved Vesterå, september 2019
Læs mere om udgravningen af et bolværk
af Kirstine Schrøder Hansen, arkæolog, Nordjyllands Historiske Museum 

Et glimt af historien 

Her ses Grotumsgade, som i dag en del af Ved Stranden, på et postkort fra senest 1923. Til venstre ses en bygning fra Jacob Kjellerups Gård, også kendt som Klingenbergs Gård. Købmandsgården lå på nordsiden af Grotumsgade, mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade. Bygningslængen på fotoet er opført 1570-80. I 1924 blev købmandsgården revet ned, men væsentlige dele af gården blev genopført i Den Gamle By i Aarhus og kan opleves dér.

Kilde: Nordjyllands Historiske Museum

Grotumsgade

Vesterågade 19 - 21. Postkort fra før 1896. Forrest i billedet ses rækværket til Vesterå og til broen, der førte over Vesterå til Grotumsgade (nu Ved Stranden). Vesterågade 19 - 21 var opført mellem 1598 og 1708, men hovedparten af dem blev nedrevet i 1896 ved anlæggelsen af Borgergade. Fra 1866 havde snapseproducenten Harald Jensen gennem en årrække brænderi i en del af bygningerne.

Kilde: Nordjyllands Historiske Museum

Vesterå

Palads Parkering set Ved Stranden i 1973. 

Kilde: Aalborg Stadsarkiv

Paladsparkering

Ved Stranden i 1930erne. 

Kilde: Aalborg Stadsarkiv 

Ved Stranden
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen