Ved Stranden i Aalborg

Vi foretager forbedringer og fornyelse af kloaksystemet omkring Ved Stranden i Aalborg Midtby.  

Hvorfor arbejder vi Ved Stranden?

Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning arbejder løbende på at gøre hele kommunen til et endnu bedre sted at leve og drive virksomhed. Som et led i dette arbejde analyserer vi konstant behovet for at forny de mange forsyningsledninger, som løber under jorden overalt i kommunen samtidig med, at vi vedligeholder og forbedrer vejene. Vores arbejde med at forny og forbedre forsyningsledningerne i og omkring Jyllandsgade er et led i forberedelserne til den kommende Plusbus. Plusbus-forbindelsen vil løfte Aalborg og understøtte byens fortsatte udvikling, da den bidrager til at løse konkrete udfordringer for byens trafik. Plusbus er således en miljøvenlig busforbindelse, der giver kortere rejsetid gennem byen.

Hvornår forbedrer vi hvad - og hvor?

I 2019, 2020 og 2021 fornyer og forbedrer vi blandt andet varme-, gas-, kloak- og vandledninger og belægninger i og omkring Ved Stranden. Vi skal desuden etablere nedgravede containere i området. Vi skal arbejde i Borgergade, Kattesundet, Vesterå, Toldbodgade, Strandvejen og Ved Stranden. Vi starter med at arbejde i og omkring krydset Strandvejen / Toldbodgade i august 2019. Herefter arbejder vi os via den nordlige del af Vesterå frem til Borgergade.

Vi forventer at arbejde efter følgende tidsplan:

2019:

  • Krydset Strandvejen / Toldbodgade
  • Den nordlige del af Vesterå
  • Den østlige del af Toldbodgade

2020 - sommer 2021:

  • Borgergade mellem Vesterå og Vesterbro
  • Den nordlige del af Kattesundet
  • Ved Stranden mellem Vesterå og Østerågade
  • Forberedelser til Plusbus
  • Etablering af nedgravede containere

 

Ved Stranden

Hvad skal du være opmærksom på?

Der er en række ting, du skal være opmærksom på, når vi arbejder.

Hvad fortæller historien os?

Området langs Ved Stranden har oprindeligt udgjort en lavvandet strandeng ud mod Limfjorden. Læs mere om historien

Nordjyllands Historiske Museum har i Vesterå fundet et gammelt vandrør, som kan være fra 1700-tallet.

Hvordan får du svar på dine spørgsmål?

Vi informerer løbende borgere og erhvervsdrivende i kvarteret omkring Ågade, hvis der sker væsentlige ændringer af vores planer. Har du brug for at kontakte os, kan du her se en liste over de involverede virksomheder og kontaktpersoner.

Sommerferie:

Tilsyn uge 29 v. Michael Mølskov Pedersen, tlf. 6040 5678, mmra@niras.dk

Sidste nyt, juli 2020

En kort orientering om gravearbejdet i kvarteret omkring Ved Stranden

Vi arbejder i sommerferien
Vi arbejder i kvarteret omkring Ved Stranden i hele sommerferien.

Krydset Vesterbro / Borgergade
Vi løser i øjeblikket en lang række komplicerede opgaver i krydset Vesterbro / Borgergade. Vores arbejde fylder rigtig meget i området, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi opfordrer alle til at holde godt øje med skiltene i området, da de trafikale forhold kan ændre sig fra dag til dag.

Som det ofte er tilfældet, når vi graver i midtbyen, så har vi fundet større antal uregistrerede ledninger og kabler, som vi selvfølgelig rydder op i. Disse uregistrerede ledninger og kabler betyder, at vi næsten dagligt står overfor nye og uforudsete opgaver.

Borgergade, Vesterå, Ved Stranden, Jomfru Ane Gade mv.
Vi arbejder fortsat rigtig mange steder i området omkring Ved Stranden.

Se tidligere nyheder 

Tilmeld nyheder om gravearbejdet Ved Stranden

* indicates required
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen