Nibevej i Skalborg

Aalborg Forsyning udskifter kloakken på en delstrækning på Nibevej mellem Tyren (Jem og Fix) og Fiskene (Indkørsel til storcentret). Arbejdet gennemføres som et led i separatkloakering af Skalborg. De nye kloakledninger etableres i det nordlige kørespor, således trafikken kan afvikles i det sydlige kørespor.

Hvorfor
Aalborg Kommune og Aalborg Kloak A/S har i 2018 indgået aftale om spildevandsselskabets medfinansiering af det kommunale projekt for Klimapark Sofiendal Enge. I medfinansieringsaftalen angives blandt andet strækningen på Nibevej til separatkloakering med henblik på nedlæggelse af overløbsbygværk på Letvadvej.

Hvilke gader er berørt

  • Nibevej (mellem Tyren og Fiskene)
Stemningsbillede

Hvornår
Arbejdet forventes udført fra april til november 2021.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Trafikken afvikles som udgangspunkt ved midlertidigt opsat lysfyr og én kørebane imens arbejdet pågår.

Der vil i hele perioden være adgang for gående og cyklister.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
EnviDan A/S
Christian Winde Pedersen
John F. Kennedys Plads 1E, 3. sal, 9000 Aalborg
Tlf. 8222 5699
Mail: cwp@envidan.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
A. Enggaard A/S
Marathonvej 5, 9230 Svejstrup J

Formand: Kenneth Hvilsom
Tlf. 2115 1001, Mail: kenneth.h@enggaard.dk

Entrepriseleder: Claus Riis
Tlf. 6038 9484, Mail: claus.r@enggaard.dk
Vagttelefon: 2115 1001

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen