Mejlstedvej i Vestbjerg

Vi foretager separatkloakering af området omkring Mejlstedvej, Vestbjerg.

Mejlstedvej i Vestbjerg

Hvorfor
Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Fyldgrøften fra eksisterende overløbsbygværker i Vestbjerg. I henhold til Vandhandleplanen skal disse overløbsbygværker sløjfes, således at vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres, ved at separatkloakere og nedlægge overløbsbygværker. Vi sørger altså for, at alt spildevandet i fremtiden løber til Renseanlæg Øst, mens alt regnvandet løber ud i Fyldgrøften.

Hvilke gader er berørt
-  Mejlstedvej
-  Blomsterbakken
-  Bellisvej/Primulastien (stier ved Mejlstedvej)
-  Stokrosevej (parceller med skel langs Mejlstedvej)
-  Læhegnet (krydset Læhegnet/Mejlstedvej)
-  Private matrikler syd for Mejlstedvej

Hvornår
Arbejdet forventes udført fra marts 2020 til december 2020. Projektet forventes opstartet på de private matrikler syd for Mejlstedvej, og herefter med opstart i Mejlstedvej udfor tennisbanerne, hvorfra arbejdet vil bevæge sig i vestlig retning på Mejlstedvej frem til krydset Læhegnet/Mejlstedvej. 

Adgangsforhold
Kloakarbejdet i Mejlstedvej vil medføre at trafikken reduceres til et kørespor i sydlig side af Mejlstedvej, og trafikken vil således i hele arbejdsperioden blive styret midlertidigt af lyssignalanlæg.
Ved kloaktilslutningsarbejder i den sydligste del af Blomsterbakken ved Mejlstedvej, vil den strækning hvor der arbejdes på Blomsterbakken blive spærret for trafik. Der vil dog i hele denne periode være omkørsel til Blomsterbakken inkl. erhvervsområde via Bakkelyvej, Fyrbakkevej, Gyldenrisvej og Jørgen Steins Vej.
Ved kloaktilslutningsarbejder i krydset Læhegnet/Mejlstedvej, vil adgang til Læhegnet blive reduceret til et kørespor, og trafikken vil således i arbejdsperioden blive styret midlertidigt af lyssignalanlæg.
Når kloakledningsarbejdet udføres i Mejlstedvej, vil der samtidigt blive perioder hvor adgang via gang-og cykelstier fra Bellisvej og Primulastien vil blive afspærret.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Kristian Skov
Tlf. 7743 9287 / Mobil 4173 9287
Mail: Kristian.skov@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Guldhammer Entreprise v/ HMN Entreprenøren a/s
Projektleder/Formand: Frank B. Pedersen
Tlf. 4130 6993 Mail: fbp@hmn-as.dk 
Entrepriseleder: Kasper Graversgaard
Tlf. 2163 1808 Mail: kg@hmn-as.dk 
Vagttlf. 4130 6993

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen