Lisedalsvej m.fl. i Skalborg 

Aalborg Forsyning foretager separatkloakering af dele af Lisedalsvej, dele af K. Christensens Vej, Lyngholmsvej, dele af Stationsmestervej, dele af Bisgårdsvej samt enkelte ejendomme på Hobrovej i Skalborg.

Hvorfor

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Vestre Landgrøft fra et eksisterende overløbsbygværk i Skalborg. I henhold til Vandhandleplanen skal dette overløbsbygværk sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Separatkloakeringen foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden skal håndtere mindre vand på renseanlægget.

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden fra marts 2021 til december 2021.

Hvilke gader er berørt

  • Lisedalsvej/K. Christensens vej: Marts, april, maj og juni.
  • Stationsmestervej: Marts, april og maj.
  • Hobrovej (krydset ved Stationsmestervej): Juni og juli.
  • Bisgårdsvej: Maj.
  • Lyngholmsvej: Maj, juni, August, september, oktober og
    november.
Kort over gravearbejde omkring Lisedalsvej i Skalborg

 


Adgangsforhold og midlertidige veje

Stationsmestervej mellem Bisgårdsvej og Hobrovej spærres for kørende trafik i anlægsperioden marts – maj 2021. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Østervænget og Anker Engelunds Vej kan benyttes som adgangsvej til den resterende del af Stationsmestervej.

Busslusen mellem Stationsmestervej og Pallasvej kan også benyttes som ind- og udkørsel fra området imens gravearbejdet pågår på Stationsmestervej.

Bisgårdsvej/Dyrskuevej - omkørsel via Skalborg Stadion

Ind- og udkørsel fra Bisgårdsvej/Dyrskuevej skal foregå via asfaltvej ved Skalborg Stadion mellem Dallvej og Dyrskuevej.

Stationsmestervej 1 og 3 – omkørsel via Lyngholmsvej

Ind- og udkørsel fra ejendommen skal foregå via midlertidig vej fra Lyngholmsvej vest for nr. 39 til p-plads på bagsiden af Stationsmestervej 3.

Lyngholmsvej

Følgende midlertidige veje etableres og kan benyttes:

  • Midlertidig vej mellem Rosengården og Stationsmestervej over græsplæne ved p-areal nær Lyngholmsvej 1-7.
  • Midlertidige veje på græsarealerne mellem stikvejene ved Lyngholmsvej 14,32,34 og 54.
  • Midlertidig rampe mellem Rosengården ud for nr. 38 og Stationsmestervej 45E.  
Stemningsbillede

Kollektiv trafik
Arbejdet vil medføre ændringer i områdets kollektive trafik. Du kan finde oplysninger på Nordjyllands Trafikselskab.

Breve, pakker og renovation
Det er vores erfaring, at omdeling af breve og pakker samt afhentning af affald i princippet fungerer normalt i de områder, hvor vi arbejder. Du skal sørge for at stille dine affaldscontainere for enden af udgravningen, hvor renovationsbilerne kan køre til. Det kan dog blive nødvendigt for Aalborg Forsyning at opstille centrale containere i området. Oplever du problemer med afhentning af dit affald, skal du kontakte Aalborg Forsyning på 9982 8299.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Lars Edvard Svendsen
Tlf. 4173 9288, mail: lars.svendsen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Formand: Kim Holst
Tlf. 2843 8765, mail: kim.c@enggaard.dk

Entrepriseleder: Claus Riis
Vagttelefon 6038 9484, mail: claus.r@enggaard.dk 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen