Kandestøbervej m.fl., Hasseris

Aalborg Forsyning fornyer kloakledningen i Kandestøbervej, Antoniusvej samt en del af Tjørnevej Sti. I samme arbejdsgang vil Aalborg Forsyning forny vandledningen, dog fornyes vandledningen også i Rådsherrevej. 

Hvorfor
Arbejdet er foranlediget af drift på kloakledningen, og som en del af den overordnede koordinering anlægges der også nye vandledninger.

Selvom området i Aalborg Kommunes spildevandsplan endnu ikke er udmeldt til separatkloakering, anlægges der et fremtidssikret system, da vi udskifter eksisterende fællesledning, hvor regn- og spildevand løber i samme ledning, med separate ledninger til regn- og spildevand.

Hvilke gader er berørt

  • Kandestøbervej: kloak- og vandledning fornyes
  • Antoniusvej: kloak- og vandledning fornyes
  • Tjørnevej Sti: Kloakledning fornyes
  • Rådsherrevej: Vandledning fornyes

Hvornår
Arbejdet forventes udført i perioden august til december 2021.

Adgangsforhold og midlertidige veje
Der vil til alle ejendomme i området til stadighed være adgang for gående trafik. Imens gravearbejder pågår på Antoniusvej, vil der blive etableret en midlertidig omkørsel fra Montanusvej.

Kollektiv trafik
Arbejdet vil ikke medføre ændringer i områdets kollektive trafik.

Breve, pakker og renovation
Det er vores erfaring, at omdeling af breve og pakker samt afhentning af affald i princippet fungerer normalt i de områder, hvor vi arbejder. Du skal sørge for at stille dine affaldscontainere for enden af udgravningen, hvor renovationsbilerne kan køre til. Det kan dog blive nødvendigt at opstille centrale containere i området. Oplever du problemer med afhentning af dit affald, skal du kontakte Aalborg Forsyning på tlf. 9982 8299.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Jens Christian Højen
Tlf. 4173 9289, mail: jens.hoejen@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
Formand Jens Kristian Holm
Tlf. 4083 8287, mail: jens@aa-e.dk

Entrepriseleder: Jakob Rye
Vagttlf. 2365 1235, mail: jakob@aa-e.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen