Julivej m.fl. i Klarup 

Aalborg Forsyning foretager separatkloakering af Julivej, Flagspættevej, Tværgade (nr. 9A - nr. 25) og Aprilvej 1 - 2 i Klarup.

Hvorfor
Separatkloakeringen af Julivej, Flagspættevej, Tværgade og Aprilvej foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

Hvilke gader er berørt

  • Julivej 1 - 20A
  • Flagspættevej 1 - 7
  • Tværgade 9A - 25
  • Aprilvej 1 - 2
Kort over gravearbejde omkring Julivej i Klarup

Hvornår
Arbejdet forventes udført fra marts 2021 til december 2021.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Simon Grosen
Tlf. 4173 9283 Mail: simon.grosen@aalborgforsyning.dk 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
A/S Mortensen & Nymark
Formand: Marcel Nielsen
Tlf. 2964 6548
Entrepriseleder: Anders Z. Grankvist
Tlf. 2042 9692 Mail: azg@mortensen-nymark.dk

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen