Separatkloakering af Elkærvej

 

Hvad?
Aalborg Kloak A/S foretager separatkloakering af Elkærvej.

 

Hvorfor?
Separatkloakeringen af Elkærvej foretages således vi i fremtiden kan opnå en række økonomiske og miljømæssige fordele. Ved at separere regn- og spildevand sikrer vi for eksempel, at opspædet spildevand ikke løber i recipienter ved store regnhændelser og derved få en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter. I fremtiden vil regnvand ledes direkte ud i recipienten i stedet for renseanlægget, hvor vi i fremtiden ville skulle håndtere mindre vand.

 

Hvilke gader er berørt?
Kloakarbejdet udføres på Elkærvej.

Hvornår?
Arbejdet forventes udført i perioden fra primo april 2022 til ultimo juli 2022

 

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger/lukning for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes.

Der vil i hele perioden være adgang for gående.

 

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

 

Tilsyn

NIRAS A/S

Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg
Jacob Thomsen

Telefon: 6026 1919
Mail: jth@niras.dk

 

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

 

Entreprenør

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S
Adresse: Hedevold 8A 9800 Hjørring
Formand: Henrik Thøgersen

Telefon: 2524 6047
Mail: ht@vennelyst.dk


Entrepriseleder: Søren Christiansen

Telefon: 2524 6038
Mail: sc@vennelyst.dk
Vagttelefon:9892 1466

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen