Giv din stemme til forbrugervalget 2021

Du har ret til at stemme til forbrugervalget, når du forud for starten af valget, er tilmeldt som kunde med kundenummer ved Aalborg Forsyning.

Du er kunde, når din husstand forsynes og afregnes direkte af Aalborg Forsyning. Langt størstedelen af alle husejere i Aalborg Kommune er direkte kunde hos Aalborg Forsyning og er stemmeberettiget. Der er dog mange, der bor i lejlighed, som ikke er direkte kunde, og dermed ikke kan stemme. Her er det ofte udlejer, der er registreret som kunde.

Afgiv din stemme

Valg af forbrugerrepræsentanter finder sted mellem den 29. oktober kl. 15.00 til 5. november kl. 15.00.

Listen med kandidater er offentliggjort, og du har nu mulighed for at læse lidt mere om dem, deres synspunkter og dét, de forventer at bidrage med i bestyrelsen, inden du kan afgive din stemme.

Du har én stemme pr. installationsnummer, og ingen stemmeberettigede forbrugere kan afgive mere end 10 stemmer. Er der flere fysiske eller juridiske personer tilknyttet det samme kundenummer, afgør I selv indbyrdes, hvem der stemmer til valget.

Resultat

De to kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter til Aalborg Forsynings bestyrelse.

I tilfælde af stemmelighed træffer valgudvalgets formand afgørelse ved lodtrækning. De kandidater, som har opnået 3.- til 7.-flest stemmer, er valgt som 1.- 5. suppleanter for forbrugerrepræsentanterne. 

De valgte suppleanter er ikke personlige suppleanter. Det betyder, at du som suppleant kan blive en del af bestyrelsen uanset, hvis en hvilken som helst af de to forbrugerrepræsentanter skulle forlade sin post inden for valgperioden.

Valgresultatet offentliggøres den 22. november 2021, og de nye forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen den 1. januar 2022.

Vi glæder os til at byde de nye forbrugerrepræsentanter velkomne i bestyrelsen; om det er dig eller en af de kandidater, som du har stemt på.

Billedet viser et billede af en af Aalborg Forsynings vandværk med teksten Stil op, da vi på denne side ønsker at opfordre vores kunder til at stille op til forbrugervalget

Vil du vide mere?

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen