Klagemulighed - Varme og bygas 

Hvis klagen drejer sig om varmeforsyning eller bygas skal du henvende dig til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klagevejledning og mere information om Ankenævnet på Energiområdet, kan du finde på www.energianke.dk

Klagegebyret for at indgive en klage til Ankenævnet er 160 kr. Du får gebyret tilbagebetalt, hvis du får medhold i klagen eller Ankenævnet vurderer, at klagen ikke er egnet til behandling hos Ankenævnet.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen