Klagemulighed - Vand og kloak 

Hvis klagen drejer sig om vandforsyning eller spildevand, skal du indberette klagen på klageportalen for Nævnenes Hus.

Her kan du indsende en klage til:

  • Center for Klageløsning og eventuelt senere Forbrugerklagenævnet
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Planklagenævnet

Du skal først logge ind med NemID, og herefter kan du oprette din klage. Du kan oprette en klage på egne vegne, på vegne af en anden borger eller virksomhed, og på vegne af en gruppe.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen