Politik for kvalitetsledelse - ISO 9001

Aalborg Bygas A/S er det første selskab i Aalborg Forsyning, der er certificeret efter kvalitetsledelsesstandarden ISO9001:2015.

Aalborg Bygas A/S leverer bygas til forbrugere i Aalborg og Nørresundby. Ud over at levere bygas fører vi tilsyn med forbrugerens gasinstallationer på vegne af Sikkerhedsstyrelsen.

Certificeringen er et myndighedskrav, der skal sikre bygaskundernes sikkerhed. Gasselskaber, der producerer og distribuerer bygas skal have et kvalitetsledelsessystem efter ISO9001:2015. Systemet sikrer, at der er styr på de opgaver, vi udfører men også, at vi hele tiden arbejder med at forbedre os. Samtidig sikrer den fælles certificering på miljø- og arbejdsmiljøområdet, at Aalborg Bygas A/S generer miljøet mindst muligt og at sundhed og sikkerhed er på plads, når vi løser opgaverne.

Stemningsbillede

Politikken består blandt andet i at:

  • fokusere på kundens behov og i videst muligt omfang leve op til kundernes forventninger i forhold til kvalitet, serviceniveau og forsyningssikkerhed
  • have et tæt og konstruktivt samarbejde med leverandører og myndigheder
  • udvise forretningsmæssig ansvarlighed
  • være transparente for- og i dialog med borgere, kunder og andre interessenter

 

Læs mere om mulighederne ved brug af bygas

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen