Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Produktion

Fra kul til el og fjernvarme gennem et lukket kredsløb

Det egentlige produktionsapparat består af en cirka 50 meter lang turbinegruppe, hvor energien i kullene - i form af damp - omsættes til el og fjernvarme.

Samproduktion af el og fjernvarme

Fra højtryksturbinen bliver dampen ledt tilbage til kedlen for at blive genopvarmet, inden den fortsætter gennem turbines mellemtryks- og lavtryksdel. På turbineaksen findes generatoren, der fremstiller el.

Samproduktionen af el og fjernvarme sker for at udnytte brændslet optimalt. Efter turbines mellemtryksdel bliver der udtaget damp, som bliver ledt gennem to fjernvarmevekslere, hvor vandet fra bynettet opvarmes til 80 - 90 grader.

Der er altså tale om et lukket kredsløb. Til sidst ledes den damp, som ikke anvendes til produktion af fjernvarme nemlig gennem en kondensator, hvor den bringes tilbage til flydende form for at blive pumpet retur til kedlen og fornyet opvarmning.

Ved samproduktionen af el og fjernvarme kan der opnås en samlet udnyttelse på helt op til 91 % af den energi, som brændes i kedlen. Den effektiv udnyttelse af brændslet betyder mindre spild og dermed mindre forurening.


Proces

 

Genveje
Emner om nordjyllandsværket