Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Miljø og genanvendelse

Nordjyllandsværket er certificeret efter internationale standarder

Nordjyllandsværket er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001 og arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001.

Kreativt genbrug

Værkets fokus på miljøet afspejler sig i kreativt genbrug, hvor restprodukter bliver til nye råstoffer. Blok 3 er forsynet med elektrofiltre, som fjerner flyveaske i røggassen samt et gipsanlæg, der fjerner svovl. Gipsen afsættes til Aalborg Portland, hvor den indgår i fremstillingen af cement. Flyveasken anvendes ligeledes som tilsætning til cement.  

Nordjyllandsværkets konsekvente fokus på miljøet viser sig således i et kreativt genbrug, hvor restprodukter fra driften udnyttes som råstoffer i andre industrielle sammenhænge.

Grønne regnskaber

Nordjyllandsværket A/S - grønt regnskab 2016

 

Genveje
Emner om nordjyllandsværket