Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Fakta om kulfyring

Nordjyllandsværkets produktion af el og varme sker med fokus på miljø og effektiv kulfyring

Nordjyllandsværkets produktion af el og fjernvarme foregår på to blokanlæg, Blok 2 og 3. Produktionen af el og fjernvarme foregår på Blok 3, der blev sat i drift i 1998. Denne har en kapacitet på 410 MW el og 490 MJ/s fjernvarme.

20 % bedre udnyttelse

Blok 3 udnytter brændslet meget effektivt. Med en virkningsgrad på op mod 91 % ved kombineret produktion og 47 % ved ren elproduktion udnytter blokken brændslet omkring 20 % bedre end ældre kulfyrede anlæg.

Nordjyllandsværket råder desuden over et dieseloliefyret gasturbineanlæg, der kan producere 24 MW el. Fyret kan blandt andet anvendes til at genstarte kulfyrede produktionsanlæg ved landsdækkende strømsvigt.

Fjernvarme under Limfjorden

Fjernvarmen leveres dels til Aalborg, og dels til mindre byer i omegnen. Det meste af fjernvarmen bliver leveret til Aalborg i store rør under Limfjorden.

Genveje
Emner om nordjyllandsværket