Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Renovation

Takster for Erhverv

Abonnement og forbrug

Restaffald
Takster for afhentning af restaffald for erhvervskunder.

Klinisk risikoaffald
Takster for indlevering eller afhentning af klinisk risikoaffald for erhvervskunder.

Industriaffald - storcontainere
Takster for containerleje og tømning for erhvervskunder.

Genbrugsindsamling - papir/plast/metal/flasker
Takster for indsamling af papir, plast, metal og flasker for kommunale institutioner.

Farligt affald
Takster for afhentning af farligt affald for erhvervskunder.

Affalds- og genbrugscenter Rørdal
Takster for brug af affalds- og genbrugscenter for erhvervskunder.

Genbrugspladser
Takster for brug af Genbrugspladserne i Aalborg Kommune.

Øvrige gebyrer
Takster for specialkørsel og –ydelser samt konsulentbistand.

Genveje
Emner om kundeservice