Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Kloak A/S - Betalingsvedtægt

Det koster penge at opretholde et rent vandmiljø. Anlæg og drift af spildevandsanlæg er brugerfinansieret. Det er altså ikke skattekroner, men alene de tilsluttede brugere, der betaler.

Reglerne for betaling kan findes i "Betalingsvedtægten".

I "Takstbladet" kan de til enhver tid gældende priser ses.

Desuden findes der "Tekniske Bestemmelser", der nærmere redegør for reglerne på specifikke områder.


  

Betalingsvedtægt_2014

Genveje
Emner om kloak