Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Tømning af bundfældningstanke

Få en sms eller e-mail når vi tømmer din tank
Vi tilbyder 2 forskellige informations-services, så du kan huske, hvornår din bundfældningstank bliver tømt. Du kan få en sms eller e-mail eller begge dele med besked om:

  • Entreprenøren kommer i løbet af 3 uger. Denne service er gratis. Det kalder vi en varsling.
  • Præcis hvilken dato, entreprenøren kommer. Vi giver dig besked 2 dage inden. Denne service koster kr. 106,25 inkl. moms pr. gang. Det kalder vi en påmindelse.

Du får desuden en sms eller e-mail med eventuelle bemærkninger, når entreprenøren har været på din ejendom.

Pr. 1. januar 2012 får du ikke længere en tømningsattest i din postkasse, når bundfældningstanken er blevet tømt. Vi anbefaler, at du tilmelder dig vores gratis service, så du får en sms og/eller e-mail med link til dine tømningsoplysninger. Du får desuden en besked inden vi starter tømning i dit område.

Meld dig til informations-service
Du kan melde dig til vores informationsservice på SMS- eller e-mail ved at trykke på linket her

Når du har indtastet tankkoden, vil du få mulighed for at vælge hvilken type service, du ønsker. Du må gerne vælge begge. Det er altid muligt at framelde sig igen.

Tilmeld dig en varsling ved at udfylde kontaktoplysninger i form af e-mail og eller mobil-nr.

Tilmeld dig en påmindelse ved at udfylde kontaktoplysninger, som vil give dig et varsel. Suppler med at tjekke af, hvordan du vil påmindes.

Jeg kan ikke finde eller huske min tankkode
Kloakforsyningen har sendt et brev med brugernavn og adgangskode til ejere af ejendomme, der er med i tømningsordningen. Hvis du har mistet dette brev, kan du få tilsendt et nyt ved henvendelse til kloakdrift@aalborgforsyning.dk. Husk at oplyse hvilken adresse, det drejer sig om.

Hvilken form for service bør jeg vælge 
Hvis du blot er interesseret i at blive mindet om, at nu bliver din tank snart tømt, kan du vælge det gratis 3-ugers varsel. Hvis du har behov for at flytte genstande, låse op eller lignende for at entreprenøren kan komme til din tank, og derfor gerne vil vide mere præcist hvornår entreprenøren kommer, kan du vælge at få en påmindelse 2 dage før. Denne påmindelse medfører ekstra planlægningsarbejde for entreprenøren, og koster derfor ovennævnte beløb. Du kan godt vælge både et 3-ugers varsel og en 2-dages påmindelse.

Kan jeg få en påmindelse, så jeg selv kan fjerne et tungt dæksel 
Hvis et dæksel vejer over 30 kg må entreprenøren i henhold til arbejdsmiljøreglerne ikke løfte det. Det er muligt at få en påmindelse 2 dage inden tømning for selv at kunne løfte dækslet af. Det koster ovennævnte beløb.

BEMÆRK: Det er ikke tilladt at efterlade en uafdækket bundfældningstank. Entreprenøren må således heller ikke forlade en uafdækket bundfældningstank efter tømning, men skal i givet fald sørge for en afdækning. Hvis dette forekommer, vil grundejeren modtage en regning fra entreprenøren for den udførte afdækning.

I stedet for påmindelser og midlertidige afdækninger, kan det anbefales at etablere et dæksel, der vejer mindre end 30 kg. Det betaler sig på sigt.

Hvornår kan jeg tilmelde eller framelde 
For at en tilmelding eller framelding kan nå at blive blive registreret, skal den foretages senest 5 dage inden entreprenøren begynder at tømme i det område din ejendom er beliggende.
Se hvornår din tank skal tømmes

Hvis framelding ikke er sket rettidig og der allerede er udsendt en påmindelse, vil der blive foretaget opkrævning.

Hvordan framelder jeg igen
Framelding sker samme sted som tilmelding ved at fjerne markeringen ud for påmindelse, Vil du også fjerne varslet slettes kontaktoplysninger.

 

Hvordan opkræves betalingen 
Betaling vedr. tømningsordningen opkræves af Kundecentret sammen med de øvrige forbrugsafgifter.

Hvad modtager jeg efter en tømning 
Når entreprenøren har været på din ejendom, udskriver han en attest, hvis der har været noget at bemærke i forbindelse med tømningen. Du vil modtage en e-mail / sms med tømningsresultatet og link til attest, uanset om der har været bemærkninger eller ej.

Hvad gør jeg, hvis jeg skifter mobil-nr. eller e-mail 
Du skal logge på ligesom ved tilmelding. Så kan du indtaste et nyt mobil-nr. eller en ny e-mail-adresse.

Jeg ejer en ejendom, hvor en lejer ønsker at få et varsel eller en påmindelse
Der er flere muligheder. Du kan videregive din tankkode til lejeren. Denne kan så tilmelde sig. Eller du kan selv foretage en tilmelding, hvor du oplyser lejerens sms eller e-mail.

BEMÆRK: Opkrævning for 2-dags påmindelse vil altid blive sendt til ejeren af ejendommen, uanset hvem der modtager påmindelsen.

Hvad skal jeg gøre ved ejerskifte 
Hvis du sælger ejendommen, skal du huske at framelde dine aftaler. Hvis den nye ejer ønsker at fortsætte med de indgåede aftaler, kan du eventuelt på eget ansvar overdrage tankkoden til den nye ejer. Husk at ændre kontaktoplysninger.

Genveje
Emner om kloak