Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Tømningsattest

Var der bemærkninger på tømningsattesten...?

Når entreprenøren har været på en ejendom for at tømme bundfældningstanken, afleverer han en tømningsattest, hvis der har været noget at bemærke i forbindelse med tømningen, og hvis du ikke er tilmeldt vores gratis informationsservice.

Af tømningsattesten fremgår det, hvornår tanken er blevet tømt eller er forsøgt tømt. Det fremgår også, om der har har været problemer i forbindelse med tømningen.

Eventuelle problemer er benævnt fejl. Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af de fejl, der kan være nævnt på tømningsattesten, og hvordan de kan undgås ved næste tømning.

 

Mulige fejl-typer på tømningsattesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk!

Der bliver kun afleveret en tømningsattest i postkassen, hvis der har været noget at bemærke i forbindelse med tømningen.

Du kan altid få en SMS /e-mail om, hvornår vi har været på din ejendom ved at tilmelde dig vores gratis informations-service.

Genveje
Emner om kloak