Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Slamtørringsanlæg

Spildevand er i dag en vigtig ressource. Når vi renser spildevand, får vi en række restprodukter i form af sand, slam og ristestof (toiletpapir, vatpinde mv.). Vi arbejder løbende på at udvikle og effektivisere de metoder, som gør det muligt for os at genanvende restprodukterne til eksempelvis produktion af miljøvenlig energi.

Den største mængde restprodukt fra vores renseproces er slammet, som vi genanvender til fremstilling af energi på kraftværker samt i industriel produktion.

På Renseanlæg Øst har vi et effektivt slamtørringsanlæg. Dette slamtørringsanlæg blev etableret i år 2000, og det tørrer slam fra både Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst, hvoraf hovedparten af slammet kommer fra Renseanlæg Vest.

Slam til tørring
Slam fra Renseanlæg Vest til tørring på Renseanlæg Øst.

Frem til år 2000 blev slammet fra rensning af spildevandet i Aalborg Kommune brugt som gødning i landbruget. Det blev med andre ord kørt ud på landmændenes marker. Stigende krav til såvel kvaliteten som håndteringen af slammet betød dog, at dette fra år 2000 ikke længere var en mulighed. Siden år 2000 er granulat (tørret slam) blevet anvendt som råstof- og energikilde i industrien; blandt andet hos Aalborg Portland.

Vidste du, at…
…vi i perioden 1997 - 2016 nedbragte CO2-udledningen fra ca. 6000 tons til idag at være CO2-neutrale? Dette er opnået på baggrund af energibesparelser, samt at produktion af energi og brændsel på renseanlæg overstiger forbruget.


Vi arbejder løbende på at blive endnu bedre til at genanvende slam, da det betyder, at vi får mindre affald. En vigtig brik i dette arbejde er et biogasanlæg, hvori vi omdanner slam til biogas. Vi anvender blandt andet biogas til produktion af elektricitet. Vi producerer selv 80% af den elektricitet, som vi bruger til spildevandsrensning på Renseanlæg Vest.
Vi anvender også biogas til tørring af slam på Renseanlæg Øst. På denne måde dækker vi 75% af slamtørringsanlæggets samlede energibehov. De sidste 25% dækker vi ved at købe naturgas.

Overskudsvarmen anvender vi hovedsageligt til opvarmning af biogasanlæg og bygninger på Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst. Den varme, vi ikke selv bruger, afsætter vi til fjernvarmenettet og på den måde bidrager spildevandet til produktion af miljøvenlig energi.

Slamtørringsanl
Slamtørringsanlægget på Renseanlæg Øst.

Slamtørringsanlægget i tal

Pjece om Slamtørringsanlægget

Genveje
Emner om kloak