Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Rundvisning på et renseanlæg

Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst får hvert år besøg af en lang række skoleklasser, foreninger og andre grupper af interesserede borgere og erhvervsdrivende. Ønsker du en rundvisning, skal du først lave en aftale med Aalborg Forsyning. For skoleklasser finder rundvisningerne sted onsdag. Af sikkerhedsmæssige årsager gennemfører vi kun rundvisninger fra og med 6. klasse. For foreninger og andre grupper af interesserede er det i begrænset omfang muligt at aftale andre tidspunkter for rundvisning.

Vi tilbyder rundvisning på Renseanlæg Vest og Renseanlæg Øst.

Er du interesseret i at aftale en rundvisning, er du velkommen til at kontakte:

Aksel Nielsen
Tlf. 9982 8299 / 4173 9221
Mail: aksel.nielsen@aalborg.dk

Ved henvendelse skal du huske at oplyse det ønskede tidspunkt på besøget, deltagerantal, samt navn, telefonnummer og mail på en kontaktperson.

Rundvisning
Rundvisning på Renseanlæg Vest

Vidste du, at…
…vi har rundvisning på vores renseanlæg hver onsdag?

 

Vi viser naturligvis meget gerne vores avancerede renseanlæg frem. De fleste mennesker, som besøger et stort renseanlæg for første gang, bliver ofte meget overraskede over, hvor stort et arbejde det rent faktisk er at rense spildevand effektivt. Og samtidigt så overrasker det også de fleste, hvor få mennesker der skal til for at styre, regulere og overvåge de avancerede renseprocesser.

Et besøg på et af vores renseanlæg varer ca. 1,5 time og omfatter blandt andet en film, der fortæller, hvad vi gør for at beskytte vandmiljøet og om, hvordan renseanlægget virker. Herefter viser vi rundt på selve renseanlægget. Vi følger spildevandets vej gennem renseanlægget. Vi ser, hvordan vi modtager spildevandet, renser det og udleder det i Limfjorden, når renseprocessen er tilendebragt.

Vi ved af erfaring, at man får mest ud af en rundvisning, hvis man har forberedt sig ved i forvejen at have besøgt vores hjemmeside.

 

Vi anbefaler desuden at besøge hjemmesiden Vandetsvej.dk, som Aalborg Forsyning har været med til at udarbejde.

Vandets vej

Genveje
Emner om kloak