Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Vores renseanlæg

Vi har ansvaret for nogle af Danmarks mest avan-cerede renseanlæg, hvor vi hver dag renser store mængder spildevand for din sundheds skyld.

Vores højteknologiske renseanlæg modtager spildevand fra ca. 225.000 borgere og flere hundrede virksomheder i Aalborg Kommune og Rebild Kommune.

Et renseanlæg skal leve op til en lang række krav fra blandt andet Staten og EU. Det stiller store krav til både vores renseanlæg og til de medarbejdere, som har ansvaret for at styre, regulere og overvåge dem. Det er Staten, som er tilsynsmyndighed i forhold til vores renseanlæg.

Vi udvikler løbende renseanlæggene, og vi sikrer os, at vores medarbejdere har den rette viden og de rette kompetencer. Denne fokusering på udvikling betyder blandt andet, at spildevandet ikke længere blot er affald - men en vigtig ressource.

Oversigt RAV
Renseanlæg Vest

Vidste du, at…
…af dine ca. 120 liter spildevand pr. dag bliver der kun ½ liter affald tilbage efter rensning? Vi renser 1.000 liter i sekundet - det svarer til, at du kan fylde et badebassin på ca. 1 sekund.

 

Oversigt RAØ_2017
Renseanlæg Øst

Vandetsvej.dk er et gratis undervisningsmateriale til dig, der underviser i vand og vandets kredsløb. Aalborg Forsyning har været med til at udarbejde Vandetsvej.dk i samarbejde med andre af Danmarks store forsyningsselskaber og Danva.

Vandets vej

 

Genveje
Emner om kloak