Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Spildevandsplan

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i Aalborg Kommune. Spildevandsplanen belyser også de miljømæssige konsekvenser for spildevandshånd-
teringen og de økonomiske konsekvenser for Kloakforsyningen.

Spildevandsplanen er en myndighedsopgave, der udarbejdes og vedligeholdes af Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Kommune.

 

Genveje
Emner om kloak